Beställ Gula Bandet

Sällskapet Kustjägarveteraner (KJV) har med inspiration från bloggaren Wisemans Wisdoms tagit fram det Gula Bandet till förmån för stiftelsen Jesper Lindbloms Minne.

Köp det Gula Bandet här!

Behållningen av det Gula Band som KJV säljer kommer oavkortat att gå till stiftelsen Jesper Lindbloms Minne.

Det Gula Bandet är en internationellt erkänd symbol för att visa sitt lands soldaters stöd. KJV har tagit detta initiativ för att öka förståelsen för de svenska soldaternas krävande uppgifter och för att skapa synligt stöd för dessa.

Stiftelsen

Stiftelsen Jesper Lindbloms Minne tillkom efter att Kustjägaren Jesper Lindblom stupat under tjänstgöring i Afghanistan. Jesper tjänstgjorde vid dåvarande SSG, Försvarsmaktens Särskilda Skyddsgrupp, som ingick  som en del i Försvarsmaktens Specialförband. Stiftelsen har satts upp av de anhöriga till Jesper Lindblom för att hedra hans minne, men också för att uppmuntra efterkommande till att odla föregångsmannaskap, kamratskap och ledarskap under svåra förhållanden. Dessa egenskaper var särskilt framträdande hos Jesper.

Ett stipendium om 10.000 kr delas årligen ut till person eller personer vid Försvarsmaktens specialförband som verkar i andan för stiftelsens urkund.

Läs mer om stiftelsen på  www.jespersminne.se

Historia

I samband med det av KJV uppstartade projektet med konferensen om civilt meritvärde framkom önskemål om att det även i Sverige borde finnas en symbol som visar på stöd för soldater. Internationellt finns det ”gula bandet” som ett tecken. I Storbritannien har man en röd blomma som stöd för sina soldater. Mer känt är ju det rosa bandet som stödjer cancerforskningen.

KJV undersökte om det fanns andra som redan hade tagit fram ett band. Vi fann då att bloggare Wiseman, redan tidigt under sommaren, hade lanserat ett gult band. Flera andra försvarsintresserade bloggare hade också kopierat det gula band som låg på Wisemans blogg. Vi fann även att Fredsbaskrarna hade tagit fram en pin med texten ”Stöd våra Utlandssoldater”. I och med att det inte fanns något fysiskt gult band beslöt KJV att ta fram ett band som då kunde delas ut till de 150 deltagarna på konferensen.

För att kontrollera upphovsmannaskapet av det Gula bandet kontaktades Wiseman som välvilligt skickade sitt original och påpekade att vår idé var strålande samt att han/hon absolut inte hade några anspråk. Bloggaren såg vår idé med att ta fram fysiska gula band som ett bra initiativ för den goda saken. Inom KJV var planen att vi skulle producera ett antal band och behållningen skulle oavkortat, till en början, gå till Stiftelsen Jesper Lindbloms Minne. Vår policy formulerades enligt följande:

Behållningen av de Gula Band som Kustjägarveteranerna säljer har till syfte att stödja soldater, sjömän och officerare som tjänstgör eller har tjänstgjort i Försvarsmakten samt anhöriga till dessa. Kustjägarveteranerna har beslutat att utse Stiftelsen Jesper Lindbloms Minne som första förmånstagare.

Vår avsikt är också att ta fram handledsband, kepsar och klisterdekaler. Märkena kommer att kunna köpas på KJV:s hemsida och i regementenas butiker. För att uppnå låga inköpspriser så välkomnas andra organisationer att antingen göra egna gula märken eller köpa via oss till självkostnadspris. Dessa organisationer kan då själva ta in medel för egna soldatstödjande ändamål.

Den 11:e november i samband med konferensen om civilt meritvärde introducerade ÖB, Sverker Göransson, bandet. Bland deltagarna fanns flera politiker och man kunde några dagar senare, under en försvarsutskottshearing, se flera politiker från olika partier som bar det gula bandet.

Frågor

För ytterligare information kontakta:

Wictor Phalén
wictor.phalen@kustjagarna.se
alt. 070-517 72 92

Gula Bandet 

Gula Bandet