Tidningen Kustjägaren

Tidningen Kustjägaren är Sällskapet Kustjägarnas medlemstidning och ges ut fyra gånger per år. Tidningen är för, om och av kustjägare. De flesta av artiklarna är skrivna av kustjägarveteraner och aktiva kustjägare. Tidningen innehåller även visst material kopplat till Förbundet Kustjägarna.

Mottagare av tidningen är, förutom medlemmar i Sällskapet Kustjägarveteraner, inneliggande kustjägare, befäl i Amfibiekåren samt övriga Försvarsmakten. Tidningen går även till motsvarande finska och norska kustjägarförband.

För att erhålla alla fyra nummer av tidningen så behöver medlemsavgiften om 320 kr vara inbetald under perioden Dec-Feb, dock senast 15-Februari.


Tidigare nummer av Kustjägaren

Nr. 23

Nr. 47

Nr. 48

Nr. 49

Nr. 50

Nr. 51

Nr. 52

Nr. 53

Nr. 54

r. 55

r. 56

Nr. 57

Nr. 58

Nr. 59

Nr. 60

Nr. 61

Nr. 62

Fler tidningar läggs till efter hand...


Annonspriser

 

Sista sidan 8 000 kr

1/1-sida 7 000 kr

1/2-sida 5 000 kr

1/4-sida 3 000 kr

1/8-sida 1 500 kr

Moms tillkommer inte då Sällskapet Kustjägarveteraner ej redovisar moms på periodiska tidskrifter.

Format:
A4

Rabatter: 
0 % på andra införandet, 30 % på tredje och 50 % på fjärde.

Tidningen Kustjägaren har en upplaga ca 1.500 exemplar.