Kansliet

Kansliet är obemannat.
För kontakt, använd nedan info.

Stabschef:  Henrik Hessbo

Adress:
Sällskapet Kustjägarveteraner/
Förbundet Kustjägarna
c/o Amfibieregementet
130 61 Hårsfjärden

E-post: kansliet@kustjagarna.se

 
Namn *
Namn