Utbildningsåret 1981-1982

Men låt oss börja från början. Det var juli månad 1981 och PBS ryckte in på dåvarande KA4 i Göteborg. Sextio stycken ynglingar som på befälsskolan skulle fördelas som PB över de olika förbandskategorierna inom Kustartilleriet. Redan första dagen framkom det att av dessa sextio rekryter, förövrigt med en fysisk kondition som pensionärer som det från KA1 nedresta befälsteamet raskt konstaterade, skulle endast ca 25 st placeras inom kustjägeriet vilket naturligtvis genast höjde temperaturen på de unga hingstarna. De var en tämligen brokig skara som samlades, någon såg ut som en redan ärrad veteran i soldatsammanhang med renrakad huvudsvål, någon annan hade i stället Woodstock-frilla och elgura med sig. Ett minne som finns kvar från de första kvällarna i den nya trevliga dubbelslafen var att killen ovanför mig frenetiskt tummade på en bibel tyst mumlandes böner och jag funderade redan då på hur denna kombination skulle fungera. Svaret kom redan inom några dagar då han plötsligt inte längre fanns kvar på luckan.

Sju veckor förlöpte ganska raskt, det var ålning medels hasning fram och tillbaka nere på gräsängen, någon hade olämpligt nog hål i stridsselefickan så ålningen övergick vid flera tillfällen i ”krypning letandes läskstänger och fettdosor”. Det var cat crawl borta över något vattenhål och sist men inte minst en testmarsch ut till Sisjön. Passande nog en strålande solskensdag med tryckande värme över Götet och Kn. Håkansson i täten som minsann inte hade placerat ut några vätskekontroller alls på vägen ut. Fältflaskan fick räcka men den var för många väldigt tom allt för tidigt denna stärkande varma marschdag. Efter återkomsten till KA4 återstod individuella samtal och någon dag senare var det uppställning och namnen på de som skulle få resa norr över till Vaxholm förkunnades. Jag och en luckapolare hade sedan tidigare beslutat att om vi kom med, vilket vi gjorde, skulle vi direkt knalla ut till barberaren som passandes nog låg precis utanför vakten och beställa var sin rakad huvudsvål. Sagt och gjort så blev det och jag minns än idag morsans förtvivlande snyftningar vid hemkomsten. Men pojk vad har du gjort!

Riktig gröntjänst på Rindö och Kn. Gusjtjin besöker Blekinge

Väl uppresta och inkvarterade i kasern fyra på KA1 inleddes en ny sju veckorsperiod med ytterligare gröntjänst, nu på riktigt som allas vår ”drillsergeant” FK. Söderlund stringent förkunnade. Och nog blev det så allt. Mer och längre var nyckelorden, det var eldstötar på södra fältet varvat med stridshinderbanan och träskvadning, snabbmarscher och vapenexercis, för de allra flesta av er som läser detta är ju det här välbekanta inslag i ”Rindölivet”. Mot slutet av gröntjänstperioden i oktober hände så det, som med facit i hand, skulle bli inledningen på en kedja händelser som till slut fick hela kustjägeriet i gungning. Ja det gick tom så långt att dåvarande chefen för Stockholms kustartilleriförsvar Öv. Hansson krävde att Kustjägarskolan skulle läggas ner.

Det var en förmiddag i slutet av oktober och PBS låg på skjutövning på södra fältet när Mj. Werner dök upp ihög fart i sin vita Saab 99 mellan tallarna. Av både farten och inbromsningen att döma, fan vet om den inte tom skedde innanför skjutgränsen, förstod man att det var något på gång som inte skedde varje dag. Mycket riktigt, hela PBS med språng till förrådet för att hjälpa till med att utrusta befälen med egentligen det mesta som fanns bakom disken i ladan. Det var nämligen så att, hör och häpna, en rysk ubåt U-137 under natten ställt sig på en kobbe nere utanför Karlskrona och samtliga befäl var inom några timmar på väg ner i flyg för att visa ryssen svensk militär slagkraft när den är som tyngst. Om denna incident kan man skriva mycket i sig men vi går vidare i historieskrivningen genom att konstatera att befälhavare Gusjtjin på U-137 valde en synnerligen dålig tidpunkt för sitt strandhugg eftersom GB nu precis skulle rycka in på KA1.

Det som sedan hände under denna inryckning, med KA1 i princip dränerat på stambefäl på KJ pga. U-137 incidenten, var som tidigare konstaterats i alla delar inte helt lyckat. Att PBS inte var tillräckligt långt komna i utbildningen, samt i vissa delar mer fokuserade på att låta de nyanlända GB-killarna smaka på samma ”gröntjänstkaka” som de själva förtärt den senaste månaden, får väl anses vara några av orsaker till att en del inslag i mottagandet inte blev bra. Nämnas kan t.ex. böj sträck i civila kläder över vattenpölar vilket helt klart får sorteras in i kategorin ”kraftiga dikeskörningar” i missriktad överambition.Jägarmarscher och starten på mediadrevet

PBS gick sin jägarmarsch med start den 9 november och denna finns mycket väl dokumenterad då 67 Fritzon hade sinnesnärvaro och styrka nog att nedteckna en dagbok under och strax efter marschen. En läsvärd skildring som pga. utrymmesbrist inte kan publiceras här i sin helhet, jag kan dock inte undanhålla er ett utdrag: -”Efter 45 min packning av trossen var det uppställning på kaserngården och grundlig visitation av den samma. När några varit slarviga och glömt myggstiftet hemma i november ljöd det vanliga ”sätt av hämta” mellan kasernerna. Somliga av oss tränades upp till storlöpare på detta sätt. När den tidigare så nogsamt packade ryggsäcken var genomsökt och all medsmugglad choklad beslagtagen konfiskerades även våra klockor. Därefter fick vi 12 ½ min på oss att packa samman trosseländet. Naturligtvis så hängde hälften av den ca 40 kg tunga packningen utanför ryggsäcken och gav ett härligt böjmoment över ryggen. Packning på och förflyttning ljöd snart över KA1’s kaserngård.

PBS marsch förlöpte utan incidenter men värre blev det med GB-marschen som genomfördes i 7-10 minusgrader i december. Ett antal jägarkandidater förfrös händer och fötter och detta kom att bli inledningen till ett av de större mediadreven i kustjägeriets historia. Då en av de som fick köldskador under marschen tog initiativet till att JO-anmäla hela utbildningen startade en mediaexponering som i sina ytterligheter antog lätt absurda former. Drevet inleddes av några reportrar på Värnpliktsnytt (VN) i januari-82, Mikael Hvinlund, senare på sporten på SVT och Sakari Pitkänen, senare på SR Ekot. Kvällspressen var inte sen att haka på och på Aftonbladets förstasida stod den 19 januari att läsa: ”Kustjägarskolan – helvetet på jorden”. VN rullade på med artiklar i några nummer och man kunde bl.a. läsa att ”PV konsulenten säger upp sig pga. hot från befäl sedan hon anmält misshandel av kustjägare, VN beslagtas och marinchefen Rudberg kräver en förklaring och nu råder panik på Kustjägarskolan”. Regementschefen Öv. Persson och KJS-chefen Övlt. Strömgren hade bråda dagar ända fram till mars månad då VN konstaterade att ”krutröken nu håller på att skingras på kustjägarskolan”. Men vägen dit var turbulent och kustjägarutbildningen blev tom en fråga för riksdagen när dåvarande försvarsministern Torsten Gustafsson den 4 februari fick kommentera de uppkomna skadorna under GB-marschen.

Av förklarliga skäl upptar händelserna ovan en tämligen stor del av minnet från utbildningsåret. I den något mer nyanserade och tillnyktrade efterdebatten påtalades att KJS hade haft en snabb generationsväxling i befälskåren de senaste åren och på hösten 1983 konstaterade dåvarande regementschefen Rudbeck att, citat: -Jag har unga och ambitiösa befäl som ibland blir överambitiösa. Jag önskar ibland att vi hade fler äldre som kunde kapa bort avarterna. Medelåldern var då 28 år bland befälen men bedömdes komma att sjunka till 25 år de kommande åren.

Ordningen återställs och PBS går ut på plutonerna

Men naturligtvis bedrevs det också rekorderlig kustjägarutbildning även detta år och under senvintern gick PBS ut på jägarplutonerna och utbildningen framskred enligt plan. Övning Ishav genomfördes i mellanskärgården och innehöll övningsmoment rörande allt från ”avhopp i skidspår”, skotertolkning, eldöverfall mot av skoter dragna rörliga mål (håll ner huvudet!) samt rännövergång i eka. Nattliga förflyttning över isar inom plutons och kompanis ram är andra minnen som finns kvar (minns ni Attacks Oh’a hela natten!) samt Mj. Seiferts uppiggande inspektioner i hydrokoptern.

 

Våren kommer, Korsö hägrar samt slutövning och MUCK

Med våren och sommaren kom Korsö och ett skönt miljöombyte. Distanspaddlingen gick detta år mellan Nyköping och Sandhamn och tog sina sedvanliga ca 50 timmar. 48 för de snabbaste som i sedvanlig ordning tillhörde A-dyk. Sen var det repellering från Korsö torn, värnrensning på Korsö hals, Tarzanbana med nedgrävt klaustrofobiskt betongrör, friklättring och de traditionsenliga 200-båts åkningarna hem på fredag eftermiddag med däcksittning vid solsken och slagsmål om kikarna för att titta på ”schyssta fendrar” i det civila båtlivet.

Andra pluton fick också hedersuppdraget att gå högvakten och efter ett målmedvetet torrövande inne på KA1 genomfördes traditionsenliga vaktavlösningar vid slottet och på Drottningholm. Trots rätt många hårda fältdygn och övningar var efterdyningarna av högvakten den enda gång skribenten lyckades sova sig förbi slutstationen i Enköping och tvingades till en ”perongrullning” i Västerås för återresa öster ut igen.

Från slutövningen i juli-augusti och tiden fram till muck har undertecknad inga distinkta detaljminnen att redovisa, oklart varför och egentligen lite märkligt, då ju dessa händelser ligger närmare i tiden. En möjlig förklaring var kanske att det började gå upp för en att tiden med järngänget snart skulle vara över och att muck egentligen inte var något som man längtade efter varje dag eller ens såg fram emot med glädje.

 

Stormningen av Kasern 3

Som sista anekdot kan jag dock inte undanhålla er ”Stormningen av kasern 3” våren 1982. Till saken höra att kasernbatteristerna, populärt kallade malajerna som alla vet, detta år uppfattades som osedvanligt djävliga mot jägarna med ständigt glada tillrop på ämnet ”stridskukar” och ”krigshetsare”. Droppen som fick jägarbägaren att rinna över var en rapport en dag om att en jägare höll på att få en stol i huvudet som slängts ut från någon av de haschdoftande våningarna i kasern tre där ”kasbatt” höll till. Mobiliseringsordern kom blixtsnabbt och när mörkret fallit över KA1 samlades ett stort antal jägare med anbefalld utrustning – blåställ, gummikängor, stickemössa och bomullshalsduk knuten kring nyllet i BÅSA bakom markan. En led linje framåt och det tog inte många minuter innan alla ”kastats” våningsplan i kasern tre var fyllda med identiskt lika jägare (försvårad identifiering!) som flyttade sängar med sovande malajer till duscharna. I tumulten som uppstod när malajerna försökte lämna sängarna under förflyttningen fick någon en tand avslagen när ”emaljen mötte kakel” och en del övrig blodvite var ofrånkomlig, dock uppstod inga allvarligare blessyrer förutom ovan nämnda tand.

Efterräkningarna till detta blev ”kännbara” för kustjägarkompaniet som ställdes upp på kaserngården dagarna efter händelsen. Mj. Werner tillrättavisade med hög och myndig stämma och uppmanade alla som deltagit att ta ett steg framåt var på hela kompaniet tog ett steg framåt. Måttligt road över detta beordrades alla som inte deltagit att ta ett steg bakåt var på hela kompaniet tog ett steg bakåt. Mj. Werner såg inget annan råd än att belägga hela kompaniet med en veckas permissionsförbud. Att detta förbud sedan kom att sammanfalla med en veckas fältövning var förmodligen en ren slump.

Sammanfattningsvis får ändå konstateras att årgången 1981-82 fick ett innehållsrikt, mestadels roligt och oförglömligt utbildningsår på kustjägarskolan. Några få hamnade ikläm pga. av lite ”oslipad överambition” både bland befäl och värnpliktiga men det stora flertalet har nog enbart haft gott med sig i livet efter att ha erövrat den gröna baskern med treudden i.

Håkan Hammarberg KJ, 81/82

 

Grundutbildning 1981-1982

Från vänster i främre raden: ..., Magnerfeldt, Joninger, Svanborg, ..., ..., Mickelsson, ..., Lindberg, ..., Eriksson, Brissman, Strömgren, Werner, Blomdahl, Sörensson, Älfvåg, Bergström, Härdelin, Fant, ..., ..., Palmqvist, Alm, Hällqvist, Westkämper 

Vad hände 1982?

Volvochefen Pehr G Gyllenhammar nominerad till folkpartiets styrelse. Hans Alfredssons film ”Den enfaldige mördaren” har premiär. Sömmerskornas ockupation av Eiser-fabriken upphör. Argentina ockuperar Falklandsöarna. Israel lämnar till- baka Sinai-halvön. Irak till reträtt i kriget mot Iran. Argentina kapitulerar. Regeringen röstar igenom nytt stridsflygplan, JAS. Rolling Stones spelar på ett fullsatt Ullevi. Turist dödad av lejon på safariparken i Kolmården. Italien världsmästare i fotboll. PLO tvingas evakuera Libanon. Massaker i PLO-läger. Storseger i riksdagsvalet för socialdemokraterna. Ubåtsjakten i Hårsfjärden avbryts. Pappersbruket i Bai Bang invigs. Filmerna ”ET” och Ingemar Bergmans ”Fanny och Alexander” har premiär. Restaurang Fontainebleau i Stockholm sprängs.


Vi söker kontaktpersoner för grundutbildningsåret 81-82

Vill du hjälpa KJV att hålla kontakten med alla gamla kustjägare? Vi söker kontaktpersoner som kan hjälpa oss med att komplettera befintliga register med rätt kontaktuppgifter och utbildningsår. Eller vill du kanske ordna en plutonsåterträff?

Kontakta Henrik Hessbo via epost på kansliet@kustjagarna.se för mer information.


Sidor relaterade till KJ 81/82

KJ 81/82

Utbildningprogram och KJ-komp organisation 1981

Rekryteringsbroschyr Kustjägare 1981