Traditionsgruppen

Gruppen har som målsättning att bevara, utveckla och synliggöra Kustjägarnas traditioner, samt värna om Kustjägarnas historia och anda. Detta sker bland annat genom att gruppen ansvarar för en Kustjägarutställning på Vaxholms Kastell. Ca. 20 st Klepperkjaker finns tillgängliga för medlemmarna runt om i Stockholms skärgård och Mälaren. Gruppen ansvarar för att arrangera baskerutdelning på KJ-dagen.

De tidiga årskullarna hade inte basker, årskullarna fram till 70-talet tvingades lämna in baskern vid muck och på 90-talet ersattes treudden av Torleif. KJ Traditionsgrupp har återfött traditionen med baskerceremoni för utdelning av basker med treudd; på KJ-dagen på Korsö i september, på Årsmötet i mars och på Öppna styrelsemötet i december. Vill du delta i baskerceremoni, kontakta Ingemar Wemmenhög.


Anvisningar för fanvakt vid KJV begravning

Ladda ner dokument med anvisningar här!Börje Svensson, C KJV Trad

Traditionsgruppen

Börje Svensson (KJ 75/76)
borje.svensson@kustjagarna.se

Gert Moberg (KJ 66/67)

Ken Angelin (KJ 61/62)

Peter Biloch (KJ 73/74)

Hans-Olof Dahlgren (KJ 61/62)

Anders Joninger (KJ 68/69)

Hans-Jochen Seifert (KJ 60/61)

Eddie Wiklund (66/67)

 

Vi välkomnar varmt nya deltagare, gärna från de yngre årskullarna.

 
Överlämning av kustjägarnas plutonsfanor

Överlämning av kustjägarnas plutonsfanor