Stanna inte, gå inte, kolla inte ens bakåt...

Det som härmed skall återberättas är förmodligen de tillfällen då vi på kustjägarkompaniet 04/05 skänkte mest glädje och stolthet till våra befäl tillika befäste ryktet om oss som ett av de absolut bästa stridande förbanden som utbildas i Sverige. Förutom vår egen prestation tillkommer naturligtvis den inte helt oviktiga och väl tilltagna skadeglädjen som fortfarande infinner sig då ryktet gör gällande att ett visst jägarförband vid Vätterns västra strand ännu sörjer sitt svåra nederlag och i skam slickar sina sår.

Sköna Norröna-trossen fullpackad på väg mot övningar på Myttinge. 

Strid i bebyggelse

I februari månad -05 hölls det en större övning med strid i bebyggelse som företogs i sköna Norrköpings hamn- och industriområden. Efter en tre veckor lång men hektisk grundläggande utbildning i Fagersta och Kungsängen skulle våra kunskaper prövas i strid mot andra förband. Det övades anfalls- och fördröjningsstrid mot mekaniserade förband under några dagar med gott resultat trots att stridsvärdet över tiden sjönk något pga. att kompaniet led av härjande influensa och påtagligt tunga veckor med hårda övningar.

Dagen D kom, kompanianfall skulle genomföras mot ett befäst område med ett till synes övermäktigt fientligt övertag både vad avser förövning och antal motståndare. Den övade kompanichefen, kapten Petrusson, höll genomgång med två samlade och synbart slitna kustjägarplutoner och gav kortfattat förutsättningarna för anfall; vi agerar B-styrka mot en enligt alla förutsättningar betydligt starkare fiende.

Nu jävlar visar vi dem!

Vi insåg att det vore oförenligt med förbandsseden att ge oss på förhand. Nu var det verkligen upp till bevis för att se om vi hade vad som krävdes för att bära vår treudd och leva upp till våra traditioner.

Stämningen piskades upp och alla taggade varandra till att ta ut de sista krafterna ur våra kroppar. Den övade plutonchefen lt Bergman gav ”Framåt!”. ”Stanna inte, gå inte, kolla inte ens bakåt...”, det var de orden som löpte genom våra trötta hjärnor när anfallet inleddes och det gav resultat. En obegränsad mängd ammunition och magasin tillhandahölls av övningsledningen, ryggsäckar och bärmesar fylldes till brädden. Inte mindre än motsvarande 20 magasin per AK 5 och ett antal bulor per spruta skulle inom loppet av två timmar sköljas över fi.

Det är ingen överdrift att påstå att det därefter gavs konstant nedhållande eld mot alla försök från fienden att överhuvudtaget påverka striden och än mindre besvara elden under vår framryckning. Jägargrupperna tog taktfast terräng, understödet mejade med 58:or och grg och prickskyttarna som låg utplacerade arbetade frekvent för att undanröja alla annalkande hot på vägen. Vi lyckades tack vare ett extremt högt anfallstempo ta oss innanför våra motståndares beslutscykel och därmed komma på förhand i vårt chockanfall.

Vi nådde efter snabbmarsch genom fem kvarter, med fyra plutoner sårade och döda försvarare bakom oss. Fiendens sista linjer, vilka forcerades tack vare massivt understöd från 2. understödspatrullen och växelvis framryckning med högfrekvent nyttjande av spränggranater från framryckande jägarpatruller. Segern - nederlaget för fi var slutligen total och chockade befäl och soldater från den förlorande sidan irrade runt i komaliknande tillstånd utan att förstå vad som egentligen hänt. Det är inte svårt att minnas den scen som efter striden utspelade sig mellan motståndets kompanichef och vår egen KC, major Kindahl. Motståndarnas chef kom med uppgiven blick fram till majoren och frågade:

– Vad hände?

Striden skall emellertid inte enbart ses som en seger för mottot ”köttigast vinner”, utan dessutom i ljuset av den nya filosofin som genomsyrar förbandet. Mod, kraft och spänst smälter samman med begrepp såsom initiativrikedom, flexibilitet och enskilda soldaters förmåga att hantera problemlösning. Bland tidigt sårade och stupade kamrater fanns övade plutonchefer samt stf plutonchefer, med påföljd att gruppchefer fick stiga in och ta ledande roller som låg långt utöver dåvarande ut- bildningsnivån, trodde vi.

Det visade sig under stridens gång att rollbyten företogs både skyndsamt och friktionsfritt, gruppchefer gick in som plutonchefer, tog snabba taktiska beslut och drev sina soldater framåt; grupper splittrades snabbt, men nya strålade samman ännu snabbare. Vid vissa tillfällen fanns det grupper sammansatta av delar av både första och andra pluton, jägare och understöd. Somliga grupperingar hade inga utbildade gruppchefer, men det visade sig att soldaterna inte var sena att stiga in och ta en ledande roll, striden måste fortsätta.

Just den förmågan, att på ett ögonblick ställa om läge, ta initiativ och tempoväxla tror i vart fall jag blev avgörande den här gången, och kommer vara ett avgörande vapen för framtiden.

Karlsson & Altenby, kj 05 

Uppställning, framstupa-ställ, inför B.R.A.K. på Väddö. 

Laddade inför våldsam landstigning. Slutövning i Finland.  

Vad hände 2005?

Stormen Gudrun fäller 75 miljoner kubikmeter skog. Första demokratiska parlamentsvalet i Irak. Helén-mordet får sin upplösning. Ett nytt feministiskt parti, F!, offentliggörs med Gudrun Schyman i styrelsen. London utsätts för terroristattack, tre bomber i tunnelbanan och en på en buss. IRA lägger ner vapnen efter 30 års blodig konflikt. Israel evakuerar Gaza. Turning Torso invigs. Orkanen Katrina sveper in över USA:s sydkust och dränker New Orleans. Supermodellen Kate Moss ertappas med näsan i kokain. Stort avhopp i F!:s ledning. Värdetransportrån i Hallunda utanför Stockholm lamslår E4:an – bilar sticks i brand och s.k.”spanska ryttare” används. Old Mutu- al lägger bud på Skandia. Det marksända TV-nätet börjar avvecklas. Pontonkran rammar Essingebron. Våldsamma upplopp i Frankrike. Svensk soldat dödas av bomb i Afghanistan. Den svenska boxaren Åsa Sandell möter och skakar Laila Ali.


Kontaktpersoner för grundutbildningsår 04-05

Vill du hjälpa KJV att hålla kontakten med alla gamla och nya kustjägare? Vi söker kontaktpersoner som kan hjälpa oss med att komplettera befintliga register med rätt kontaktuppgifter och utbildningsår. Eller vill du kanske ordna en plutonsåterträff?

Kontakta Henrik Hessbo via e-post på kansliet@kustjagarna.se för mer information.