Den trettonde kustjägarpatrullen

Inryck i slutet av augusti. Då stod vi där, ett fyrtiotal killar. Vi var PBS/kj. Vissa kände man igen från andramönstringen, medan andra var helt nya bekantskaper. Efter som tiden gick så lärde vi känna varandra och efterhand så blev det mindre och mindre folk att lära känna, då det försvann personer varefter tiden gick. Med befälslaget under ledning av kn Rickard Forslund genomfördes utbildning från GSU till mer jägarrelaterad utbildning. Efter åtta veckor genomfördes Adyksmönst- ringen och ett tiotal av PBS/kj bytte pluton till spaningsplutonen.

Utbildningen fortlöpte under hösten och i december var det dags för den stora prövningen, Nep- tunimarschen. Första dagen var minnesvärd, vi hade under veckan bedrivit återtagande av GSU och sovit ute i tält 12. Första morgonen blev vi väckta med ett ”eldöverfall”. Då vi rusade ut ur tältet möttes vi av en decimeter nysnö. Då det varit milt tidigare under veckan och sedan frusit på så hade vi nu det optimala underlaget med isbelagda vägar med nysnö ovanpå. Det var således både en och två som halkade omkull under den kommande marschen. Efter marschen var flertalet godkända. Jag var dock inte en av dessa utan hade avbrutit på grund av sjukdom. Jag glömmer aldrig den be- svikelse jag kände när alla de som klarat sig gick runt i korridoren och stukade till sina nytilldelade baskrar inför den kommande baskerceremonin.

Efter jul var det inryck för GB/E kj. För PBS bar det av till Älvdalen för vinterutbildning i två veckor. En bra men kall övning. När det var dags för tillämpningsdelen var det -38o C, vilket gjorde att man sköt upp denna ytterligare en dag. Sedan är det ju alltid intressant att se personer med obe- fintlig skidteknik, men med en vilja av stål, försöka hanka sig fram på ett par vita blixten.

Efter vinterutbildningen fortsatte utbildningen med bland annat strid i bebyggelse. Sedan blev de då dags för uppdelningen av PBS. På kompaniet fanns det två plutoner med sex patruller i varje. I varje patrull skulle en PB finnas i befattningen som patrullchef. Övriga PB spreds på befattningar såsom stabsgruppchef och eldledare.

Plutonerna

Plutonerna skulle ha två olika inriktningar. Första pluton hade underrättelseinhämtning som huvudinriktning och andra pluton hade strid som huvudinriktning. Varje kj-pluton bestod detta ut- bildningsår av sex patruller om sex man i varje. Detta gjorde att på kompaniets två plutoner fanns tolv kustjägarpatruller. Varje patrull bestod av sex man, chef, ställföreträdare, signalist, fältarbetare, prickskytt och sjukvårdare. Därtill fanns två E-grupper och en stabsgrupp på kompaniet.

När plutonerna sedan kommit igång påbörjades första delen av befattningsskedet med att vi delades in i olika befattningstäter. Patrullchefer, ställföreträdande patrullchefer som tillika var under- stödsman, signalister, fältarbetare, prickskyttar och sjukvårdare. Befattningsskedet avslutades med stridsskjutning i ordinarie patruller på Utö.

Tillämpade övningar

Sedan så fortsatte det med mer tillämpade övningar. Kompaniet deltog vid arméns slutövning våren 1999. Övningen hette KICKEN och genomfördes i Stockholmsområdet. Först omgrupperade vi till Livgardets övningsfält för lite kompletterande utbildning i o-platstjänst. Här genomfördes även grundläggande utbildning i helikoptertransport och lite tillämpade spaningsövningar. Under öv- ningen verkade Kustjägarkompaniet inom området Sundbyberg och Bromma. Första pluton ge- nomförde luftlandsättning med helikopter och förflyttade sig sedan till sina ”förbokade” o-platser. Under denna övning återfanns de mest komfortabla o-platserna under utbildningsåret. En patrull hade o-plats på AGA:s huvudkontor. Här kunde man mellan spaningspassen slappna av i soffan med en kopp från kaffeautomaten och kika lite på MTV eller någon annan tv-kanal. Riksskattever- ket i Sundbyberg var också en av de bättre o-platserna, medan vissa patruller fick nöja sig med att hålla till i en trappuppgång eller på ett gym. Den andra plutonen deltog också, men med mer stridande uppgifter. Mig veterligen så var det rätt lyckade o-platser, både avseende underrättelser och bekämpning med indirekt eld. 

Efter KICKEN fortsatte utbildningen. Nu sattes även paddelträningen igång inför sensommarens distanspaddling. Efter genomförd distanspaddling vidtog ytterligare utbildning. Sedan var det dags för marinens slutövning SAMMARIN i september. Denna hade detta år fått namnen OSTBÅ- GEN. Övningen hade inriktningen ”Peace Support Operations” och vi var den fredsbevarande styrkan G-FOR. Övningen bedrevs i norra skärgården i området kring Norrtälje. Efter dessa tre veckor i fält var det dags för REMI och sedan en MUCK som innebar både glädje och sorg. Det var ju ändå ett rätt väl sammansvetsat gäng som hade skapat under dessa tio och för vissa femton månaderna.

Den trettonde kustjägarpatrullen

Sedan sattes det också upp ytterligare en patrull på kompaniet. En försökspatrull bestående av en- bart PB-elever. Man ville pröva hur det fungerade med en patrull som utbildades under 15 månader, vilket FJS redan börjat med ett antal år tidigare. Befattningarna i patrullen skulle vara desamma som i övriga patrullerna.

Vi placerades under utbildningen som en del av första KJ-pluton och vi hade som resten av plu- tonen underrättelseinhämtning som inriktning. Med kompaniets två plutoner och tolv ordinarie kustjägarpatruller, så blev vi den ”trettonde” kustjägarpatrullen.

Våren 1999, strax efter att patrullen utsetts så bar det åter av norr ut. Patrullen åkte till Kiruna för att samöva med I 22 under arméns slutövning i norr, SNÖDREV. Första veckan hade vi komplet- terande vinterutbildning i anslutning till regementet i Kiruna. Sedan transporterades vi till öv- ningsområdet. Inledningsvis genomförde vi en egen spaningsuppgift, med fast o- plats, därefter sammanstrålade vi med en jägarpluton från I 22 och förstärkte plutonens grupper med vardera ett extra stridspar. Tillsammans med dessa grupper genomförde vi eldöverfall.

Kicken

Vår patrull deltog även med resterande delar av kompaniet under övning KICKEN. När det var dags för själva genomförandet så löste vår patrull en lite annorlunda spaningsuppgift. Vi gick in till Livgardet och bytte om till civila kläder. Därefter omgrupperade vi via kollektivtrafik till kn Jonas Wibergs vind i Sundbyberg, där vi bodde under övningen. Uppgiften till patrullen var att genom- föra förtäckt spaning, det vill säga spaning i civila kläder. För rapportering utrustades vi med en digitalkamera, bärbar dator och mobiltelefon.

Under kompani- och bataljonsövningarna var den trettonde patrullen direkt underställd chefen kustjägarkompaniet. Där löste vi mestadels spaningsuppgifter i ett tidigt skede i de områden som den fredsbevarande styrkan skulle verka i. Vi agerade också eskort åt kompanichefen och andra chefer. 

Fredrik Moberg, KJ 99/00

Grundutbildning 1998-1999

Kustjägarkompaniet under uppställning framför kasern 3. på Rindö.

Vad hände 1999?

Över 800.000 människor drivs på flykt från sina hem i Kosovo. Volvo köper Scania för 60 miljarder. Stellan Sundahl och Björn Afzelius avlider, 52 respektive 51 år gamla. Hela EU-kommissionen avgår efter kritik. Två polismän mördas i Malexander av tre bankrånare. Finansminister Erik Åsbrink avgår i protest mot Göran Persson. Sverige tar VM-guld i handboll. Bilbomb exploderar i Nacka, skadar journalist och dennes son, efter att han utrett nynazister. 13.000 människor omkommer i jordbävning i Turkiet. Barsebäck reaktor 1 stängs efter 25 år i drift. Fusionen mellan Telia och Telenor går i stöpet. Kyrkan skiljs från staten. Ryska trupper besätter efter hårda strider flera städer i Tjetjenien. Boris Jeltsin avgår som Rysslands president. Gratistidningen Metro börjar ges ut i Malmö och Göteborg.


Kontaktpersoner för grundutbildningsår 98-99

Vill du hjälpa KJV att hålla kontakten med alla gamla och nya kustjägare? Vi söker kontaktpersoner som kan hjälpa oss med att komplettera befintliga register med rätt kontaktuppgifter och utbildningsår. Eller vill du kanske ordna en plutonsåterträff?

Kontakta Henrik Hessbo via e-post på kansliet@kustjagarna.se för mer information.