I studentrevoltens tidevarv

Här kommer några minnesbilder från utbildningsåret 69/70. För egen del var det starten på en militär karriär, vid sidan om den civila, som gjort att jag haft förmånen att tjänstgöra på kj- och amfibieförband i nästan 25 år. Det blev tre olika kj-komp, 1., 3. och Karlskronakompaniet (7). samt andra amfibiebataljon. Har haft befattningarna grggrpch, plutc, kompc stf och stabschef. Det är omvittnat i många sammanhang att kj-utbildningen är danande, dvs. det är inte samma yngling som i september månad 1969 släpar säcken över kaserngården som den ”man” som efter genomförd utbildning rycker ut. Så var det för mig också. Det är tveksamt om livet hade gestaltat sig som det nu har gjort om kj-utbildningen inte funnits med som en komponent. Hela den resan startade 1969/70.

Det utbildningsåret var utbildningen inriktad till att bemanna norrlandskompaniet. Vi tränades för att föra strid i de nordligaste delarna av landet dvs. från Härnösand till Haparanda. Det kanske var därför som min första krigsplacering kom att bli på Karlskronakompaniet? I vart fall var utbild- ningsbetingelserna goda det året, vintern var hård och lång. Den innehåll bl.a. en oförglömlig is- vecka i området runt Karklö, då vi bl.a. fick lära oss livsmedelshygien den hårda vägen. Jag tror det var köttkorv som orsakade dysenteri. Inte så kul i – 20 grader.

Att utbildas till kj 69/70 dvs. i studentrevoltens och vietnamgruppernas tid., när ”Palme och Geijer är Lyndons lakejer” skanderades på gatorna, var väldigt speciellt. Militären stod inte så högt i kurs hos vissa grupper. Minns att jag stolt och glad åkte hem till Göteborg i permissionsuniform med min nyss erövrade gröna basker. På plan utanför centralstationen i Göteborg kom det fram en yng- ling i palestinaschal och näbbstövlar och spottade på mig. Det som hände därefter hoppas jag är preskriberat nu. 69/70 var det nytt att vi fick gå i civila kläder under permission och hälsningsplik- ten var nyss avskaffad. Även befälet bytte om till civila kläder i källaren på kasernen innan de åkte hem. Även det en följd av tidsandan.

Jag minns också att vår pluton i protest mot samma anda åkte till Stockholm och såg ”De gröna baskrarna” med John Wayne i permissionsuniform och basker.

69/70 tränades vi att föra strid i bataljonsliknande förband. Tanken var att kj-ledningsgruppen skulle samordna flera kompaniers strid i syfte att återta en större ö eller objekt. Det präglade också det här utbildningsåret på så sätt att man minskade jägartjänsten till förmån för kompanianfall.

Vi var något hundratal ynglingar som ryckte in och vi var inledningsvis ca. 50 st på 2. pluton. Tre sängar i höjd på logementet. Genom den urvalsprocess som då tillämpades (bryt ner och bygg upp) kokades kompaniet ner till strax över 100 vid muck. Det är bl.a. en nattövning från bryta ner-fasen som bitit sig fast. Dåvarande fk Seifert, vår PC fyllde år. Mitt i natten stod 2. pluton uppställda på Södra fältet iförda enbart kanalstickade underkläder, trossen på ryggen, skyddsmask påtagen och hyllade vår högt vördade PC med beordrad sång. Vad var övningsändamålet kan man idag fråga sig?

Utbildningsåret innehåll de för kj kända utbildningsmomenten. Utflyttningen till Korsö försena- des pga. vintern med några veckor. Distanspaddlingen startade i Strängnäs och gick genom Mäla- ren via Slussen och Saltsjöbaden till Korsö. Ett pikant inslag i paddlingen var när vi lyfte förbi slussen till ”Saltsjön” under glada tillrop från stockholmare som nyss lämnat goda varma krogen. För övrigt är ”Saltsjön” ett obegripligt uttryck för en göteborgare.

Eftersom vi tränades för strid i Norrland gick slutövningen i trakten runt Härnösand utefter Höga kusten. En bieffekt av detta blev slaget om Gävle. Kompaniet hade permission helgen före slutöv- ningen och skulle fritt ta sig till Härnösand för inställelse på måndag morgon. Många valde att stanna i Gävle. Då hände det som ibland brukar hända när lössläppta jägares manlighet prövas av ortsbefolkningen. Själv åkte jag 200-båt över en mycket gropig Gävlebukt, men jag har hört att vi gjorde bra ifrån oss.

En oförglömlig naturupplevelse kommer också från slutövningen. Plutonen paddlade på två led utanför Höga kusten. Målet var att göra en tyst landstigning. Vi paddlade i gammal sjö. Havet var sammetsgrått, det hängde en fullmåne över huvudet som gjorde att det var nästan dagsljus. Sjön var så hög att det andra ledet då och då försvann i en vågdal. Det var en nästan religiös upplevelse. En annan erfarenhet av slutövningen är att jag över huvud taget inte förstår myggors berättigande på denna jord.

Bertil Garpland, kj 70

Grundutbildning 1969-1970

Sittande från vänster (stolraden): ..., Arne Arvidsson, läkaren, Claes-Göran Hedén, Lars Modin, Bengt Molin, Per-Erik Berg- strand, Bo Strömgren, H-J Seifert, Carl Rosén, Björn Åberg, Torbjörn Widmark, Wilhelm Lagerman 

Vad hände 1970?

Linjetrafik med sk. jumbojet inleds. Den sista tvåkammarriksdagen samlas. Ökad terroraktivitet i Europa från palestinska och arabiska terrorister. Ishockey-VM spelas på Johanneshov. 14-årige Ingemar Stenmark vinner junior-VM i Frankrike. Elransonering i Sverige. Apollo XIII undgår katastrof i rymden. Gyllenhammar ny VD för Volvo. Andreas Baader blir fritagen ur fängelset av Ulrike Meinhof. Brasilien vinner fotbolls-VM. Palme besöker USA och Sovjet. Assuandammen klar. Neurosedynmål i rådhusrätten. Jordanien och PLO tecknar fredsavtal. Jimi Hendrix avlider efter över- dos. PLO spränger kapat PANAM-plan i luften. Gunnar Larsson blir trefaldig europa- mästare. Janis Joplin dör endast 27 år gammal. Salvador Allende blir president i Chile. De första domarna för massakern i Song My faller. Aleksandr Solzjenitsyn får nobelpriset.


Vi söker kontaktpersoner för grundutbildningsåret 69-70

Vill du hjälpa KJV att hålla kontakten med alla gamla och nya kustjägare? Vi söker kontaktpersoner som kan hjälpa oss med att komplettera befintliga register med rätt kontaktuppgifter och utbildningsår. Eller vill du kanske ordna en plutonsåterträff?

Kontakta Henrik Hessbo via epost på kansliet@kustjagarna.se för mer information.