Några bilder från KJ-träffen den 4 mars 2013 på Wasahof