Öppet Styrelsemöte 2018

Tid: 24 november med start klockan 15.00
Plats: Sjöfartshuset, 2tr, Skeppsbron 10 i Stockholm

Styrelsen har under året fortsatt med att utveckla vårt funktionärsled. Vi har kommit en bit på väg men vill givetvis få våra medlemmars synpunkter även på armlängds avstånd. Kom till vårt öppna styrelsemöte och få en inblick i vårt arbete!

Du hittar mer information om funktionärsgruppen i senaste numret av tidningen Kustjägaren.

Föredrag om ubåtskränkningar

Efter styrelsemötet ca 16.30 kommer kommendörkapten (ret) Christian Allerman att berätta om ubåtskränkningar och lite om sin tid i Ryssland. Christian har bland annat tjänstgjort som spanare vid Helikopterdivisionen och marinattaché i Moskva. Christian har också deltagit i arbetet med analys av kränkningar i kust- och skärgårdsområden.

Vi ser givetvis att så många som möjligt kan komma till öppna styrelsemötet. Anmälan är obligatorisk för att vi ska kunna dimensionera förtäring. Anmäl ditt deltagande i nedan formulär.

Kostnad för mat och dryck (i rimlig mängd) är 200kr som sätts in på vårt Plusgiro 633 65 05-0 med för-/efternamn samt styrelsemöte.


För-/Efternamn *
För-/Efternamn