Stöd våra soldater i skärgården

 

Delar av Kustjägarkompaniet deltar i Försvarsmaktens uppmärksammade underrättelseoperation i Stockholms skärgård. Många medlemmar har hört av sig till KJV och har anmält vilja och intresse att bidra till att uppmärksamma och visa på uppskattning till våra soldater. 

KJV är en civil kamratförening och har av uppenbara skäl inget att göra med den militära operationen. Däremot skapar vi gärna förutsättningar att stödja och uppmärksamma de som just nu gör ett fantastiskt arbete i den kärva oktobermiljön.

Därför startar KJV en insamling där de medel vi får in oavkortat kommer gå till att premiera soldater och officerare på Kustjägarkompaniet efter avslutad operation. Exakt vad insamlade medel kommer att gå till avgörs i samråd med chefen Kustjägarkompaniet efter det att insamlingen avslutas fredagen den 31 oktober. Det kan bli en middag och helkväll på stan (där även KJV medlemmar bjuds in att delta), det kan bli en förstärkt fredagsfika - beroende på hur mycket vi lyckas få ihop.

Föreningen har som vi tidigare rapporterat ett stabilt eget kapital och kommer att stå för en grundplåt om 5.000 kronor.

Sätt in ditt stöd på Plus Giro 633 65 05-0

Anmäl till kansliet@kustjagarna.se om du är en företagare och önskar stödja mot ett faktureringsunderlag.

 

//Styrelsen KJV