Jordfästning

Genom KJV sker ingen aktiv uppsökande verksamhet för bortgången medlems jordfästning. Dödsboet kan däremot komma med önskemål om stöd, enligt bortgångnes eller anhörigs vilja.

Dödsannons

KJV rekommenderar att man använder KJV-logotyp, om man vill accentuera att den bortgångne varit Kustjägare.

Basker

KJV föreslår, om den bortgångne och om dödsboet så vill, att basker med treudd läggs på framkant av kistan och anordnas så, som om huvudet vore vänt mot kyrkogången i långskeppet. Baskern kan fyllas med material så att den får samma utseende som när den sitter på huvudet. Saknar bortgångne basker, eller dödsboet inte kan finna den i kvar- låtenskapen så kan basker erhållas som lån vid ceremonin.

Ladda neptungaffel och KJV logo här!

Fanvakt

Fanvakten ska vara KJV-medlem och ska för ceremonin anhålla om utkvittering av KJV-fana hos kansliet. Fanvakten är civilklaädd eller i uniform om den är fast anställd eller reservofficer. Vid civil klädsel bär fanvakten basker med treudd. För uniformsklädd gäller, för uniformen, föreskriven huvudbonad. Fanvakten kan naturligtvis bestå av fler än en, som avlösare.

KJV tillhandahåller inte generellt någon fanvakt utan denna står att i första hand att söka i den bortgångnes vänkrets. Frågan kan dock lämnas till KJV om det finns någon som är villig att deltaga. Alla kostnader för denne, t.ex. resekostnader, står dödsboet för i direkt överenskommelse med utsedd fanvakt. Efter ceremonin återlämnas fanan enligt överenskommelse med kansliet.

Kisttäcke

Kisttäcke modell mindre kan också beställas från kansliet. Antingen läggs den på kistan eller hänger ned över främre kortsidan på kistan.


Råd och anvisningar vid begravning med fanvakt från KJV

Förberedelser inför ceremoni 

 1. Var på plats i god tid. 30-60 min innan ceremonins början.
 2. Väl på plats, presentera er för anhöriga, präst och kyrkvaktmästare och prata igenom ceremonin med dem.
 3. Ta reda på plats för fanvakt och ev. sittplats för 2:e fanförare. Obs inte för framträngande plats för 2:e fanföraren.
 4. Placera KJ-basker på kistan och eventuellt KJ-täckte i de fall de närmast anhöriga så önskar.
 5. Sätt ihop fanan, dock utan ståltråd. 
 6. Öva skifte fanvakt. Avlösande kommer upp bakom greppar stången och avlöst ställer sig vid sidan eller sätter sig.
 7. Öva enskild ställning. 
 8. Kolla kristallkronor i närheten för att minimera risken för att fanan slår i under ceremonin.
 9. Toalettbesök.

Ceremoni

 1. Stå på anvisad plats för fanborg 10-15 min innan ceremonins början.
 2. Hälsa på kistan när ni går fram till anvisad plats.
 3. Om närmast anhörig kommer in i kyrkas sist, för fanan till enskild ställning. 
 4. Manöver när de sitter i bänken.
 5. När prästen ber besökarna resa sig för begravningsakten, "av jord är du kommen av…" fanan i enskild ställning, manöver när man sätter sig.
 6. Manöverställning när besökarna går upp och tar ett sista farväl. Ge möjlighet till båda fanförarna att ta det sista farväl
 7. Om kungl. Vaxholms Amfibieregementes marsch eller annan regementsmarsch spelas, enskild ställning.
 8. När begravningen är klar och närmast anhöriga reser sig för utgång- enskild ställning till de har kommit till slutet av kyrkan.
 9. Stå kvar i manöver tills besökare har lämnat kistans närhet och finns slutet kyrkan,
 10. Packa ihop, baskern på kistan och ev. kisttäcke.
 11. Social närvaro utanför kyrkan och vid begravningskaffe motsvarande.
 12. Enskild ställning och manöver utförs enligt Försvarsmaktens anvisningar

Klädsel

Mörk kostym, vit skjorta, svart slips, svarta skor, icke lack men välputsade, kustjägarbasker samt KJ-nål i kavajslaget.

Övriga anmärkningar

Fanan är lång så akta lampor och andra föremål.

Ladda ner anvisningar här!

 


KJV:s fanvakt under Torsten Dahléns begravning