KJV-logo-cmyk.png

Sällskapet Kustjägarveteraner/Förbundet Kustjägarna
c/o Amfibieregementet
130 61 Hårsfjärden

Telefon: 070-609 81 64

E-post: kansliet@kustjagarna.se