Kustjägarveteranerna

Sällskapet Kustjägarveteraner (KJV) bildades 1992 och är en kamratförening för dig som är av Fösvarsmakten godkänd kustjägare. Föreningen är helt och hållet civil och finansierar sin verksamhet genom medlemsavgifter och bidrag.
Ett nära samarbete fortgår kontinuerligt med Kustjägarkompaniet och innebär bl.a. stöd i arbetet med rekrytering av soldater.

KJV ger också ut tidningen Kustjägaren med fyra nummer per år. I den kan man följa försvarets och Kustjägarkompaniets utveckling men även ta del av aktivitetsberättelser och personliga reportage.
Runt den 15:e september arrangerar vi Kustjägardagen till minne av Kustjägarnas tillkomst 1956.

Sällskapet Kustjägarveteraners verksamhet syftar i hög grad till att rekrytera nya ungdomar till Kustjägarkompaniet men verkar också för att bevara kustjägarnas traditioner så att dess positiva effekter leder till att Kustjägarkompaniet fortlever och utvecklas.

För mer information om Kustjägarkompaniet, besök:

www.kustjagarna.se

Samverkan

KJV samverkar med en rad olika närliggande organisationer. Nedan är länkar till några i mängden:

Föreningen Sveriges Öga och Öra

SMKR - Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund

Fallskärmsjägarna

Försvarsutbildarna

Försvarsmakten

Vapenbröderna - Sveriges äldsta militära kamratförening