Redaktion

Redaktion för Tidningen Kustjägaren, kustjagarna.se och kustjagarveteranerna.se

Tf. Chefredaktör och ansvarig utgivare:
Mårten Granberg
Epost: marten.granberg@kustjagarna.se

Arbetsgrupp - Redaktionen

Mårten Granberg

Harald Hynell

Sven R. Ohlson

Martin Ring

Epost: redaktionen@kustjagarna.se

Så här ser det inte ut när redaktionen för tidningen Kustjägaren arbetar. Även om en och annan i redaktionen kanske önskade att det vore så.