Det är trevligt att vara funktionär!

Vi fortsätter arbetet med att skapa en
verksam nivå av funktionärer!

Nästa möte den 14 juni klockan 18.00 Skeppsbron 10.
Anmäl ditt intresse till kansliet@kustjagarna.se

Gert Moberg är sammankallande och har redan några intresserade med-lemmar men vi behöver fler händer i jägarbasen. I numer 99 av Kustjägar-tidningen finns en uppställning och beskrivning över de olika behoven.  Aktuellt just nu är  projektkrafter till evenemang, kommunikation (utökad redaktion) och administration (FKJ).    Nästa möte den 14 juni klockan 18.00 Skeppsbron 10 (Sjöfartshuset) 2 tr.   Mötet är givetvis öppet för alla som kan tänka sig att hjälpa till. Meddela gärna ditt intresse till  kansliet@kustjagarna.se     

Gert Moberg är sammankallande och har redan några intresserade med-lemmar men vi behöver fler händer i jägarbasen. I numer 99 av Kustjägar-tidningen finns en uppställning och beskrivning över de olika behoven.

Aktuellt just nu är  projektkrafter till evenemang, kommunikation (utökad redaktion) och administration (FKJ). 

Nästa möte den 14 juni klockan 18.00 Skeppsbron 10 (Sjöfartshuset) 2 tr.

Mötet är givetvis öppet för alla som kan tänka sig att hjälpa till. Meddela gärna ditt intresse till kansliet@kustjagarna.se