Samling i Göteborg den 25 oktober!

Föredrag om:

Ubåtskränkningar och kärnvapenhot under Kalla Kriget och i Nutid. Km1 Nils-Ove Jansson.

Plats: Bohussalen Göteborgs garnison/Käringberget. Föreläsningen startar 18:00.

Vad hände under 1980-talets ubåtskränkningar? Vad har människor observerat i svenska vatten? Vilka motiv fanns och vad gjorde ubåtarna här? Hur nära var marinen att sänka en ubåt? Frågan om U 137:s uppdrag i Gåsefjärden besvaras också.
Allt detta och lite till kommer Kommendör Nils-Ove Jansson att berätta om vid föreläsningen onsdagen den 25 oktober, 2017 med start kl 18,00. I Bohussalen Göteborgs garnision/Käringberget.
Kommendör av 1. graden Nils-Ove Jansson är pensionerad sjöofficer som har haft en central roll under ubåtskränkningarna. Han har ingått i den marina analysgruppen och var under tre år operativt ansvarig för Kustflottans ubåtsjaktsinsatser. Har även varit chef för Försvarsstabens Underrättelseavdelning och under åren 1992-95 chef för ÖB:s Underrättelse- och Säkerhetskontor och ställföreträdande chef för Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten, MUST.

Tillträdesbestämmelser kräver anmälan. anmäl dig till kansliet@kustjagarna.se.
Vi behöver: personnummer, namn och nationalitet senast den 16 oktober.