Bli funktionär

Under Marinens dag får besökande kustjägare nedanstående flygblad. Något att tänka på! Vi behöver mobilisera vårt sällskap för att utveckla oss. Vill du bidra med några timmar av din fritid?
Nu är vi 1600 medlemmar det förpliktar!