Har du förlorat din basker?

Kustjägardagen 2-3 september
 

Har du förlorat din basker?

Då har du möjlighet att erhålla en ny vid baskerceremoni på Marinens dag den 2/9 på Berga.

Skicka in baskeransökan till KJV traditionsgrupp. Ange namn, personnummer, medlemsnummer, utbildningsår samt huvudmått. Basker finns i storlekarna 55-57, 58-60, och 61-63.

Vid beviljad ansökan betalar du 300 SEK i förskott på PlusGiro 633 65 05-0.

Ansökan måste vara KJV traditionsgrupp tillhanda senast 16:e augusti.

Gert Moberg
KJV traditionsgrupp
gert.moberg@kustjagarna.se
  

 

Anmälan till Kustjägardagen och mer information finns här:

http://kustjagarveteranerna.se/kjd2017