Efter årsmötet

Redaktionen för tidningen Kustjägaren träffar Försvarsministern.

Redaktionen för tidningen Kustjägaren träffar Försvarsministern.

Tack för


förtroendet!

 

Vid årsmötet den 18 mars fick sittande styrelse nytt förtroende.
Det tackar vi för!

Styrelsen återkommer med löpande information. Närmast är det nästa nummer av Kustjägaren (Nr 97) som står för dörren. Distribueras i början av juni. Materialdag senast 22 maj.
Utnyttja möjligheten till medlemsannons. Du hittar priser och format i tidningen.

I maj arrangerar Affärsnätverket en träff i Stockholm.

En grupp medlemmar i Göteborg håller på med att arrangera ett möte i maj. Så fort vi har mer konkret information återkommer vi!


Planeringen inför ”Kustjägardagen 2017” har också börjat. Det blir lite förändringar mot tidigare år på så sätt att vi även kommer att besöka Berga under Marinens dag. Tanken är att få en inblick i dagens verksamhet för både oss kustjägarveteraner och för våra anhöriga. Mötet fortsätter sedan på Korsö för kustjägare och kustjägarveteraner. Vi har fått ett bra pris på båttransporter. Mer information kommer i slutet av april men boka preliminärt den 9-10 september.

 

Kapten Robert Engström och Anti Avsan med kustjägarmedaljen

Kapten Robert Engström och Anti Avsan med kustjägarmedaljen

Du betalar ditt medlemskap genom att sätta in avgiften på PlusGiro 633 65 05-0 (se exemplet ovan). Ange ditt medlemsnummer (även du som ännu inte är medlem har tilldelats ett medlemsnummer). Det finns vid din adress på tidningen. Har vi medlemsnumret blir det mycket enklare för oss men det fungerar även utan. Ange också gärna din e-postadress eftersom vi kontinuerligt skickar medlemsinformation via e-post. Du får mycket gärna ge ett litet bidrag till vår verksamhet men det viktiga är att vi fortsatt får se dig som medlem!

Du betalar ditt medlemskap genom att sätta in avgiften på PlusGiro 633 65 05-0
(se exemplet ovan). Ange ditt medlemsnummer (även du som ännu inte är medlem har tilldelats ett medlemsnummer). Det finns vid din adress på tidningen.
Har vi medlemsnumret blir det mycket enklare för oss men det fungerar även utan. Ange också gärna din e-postadress eftersom vi kontinuerligt skickar medlemsinformation via e-post.
Du får mycket gärna ge ett litet bidrag till vår verksamhet men det viktiga är att vi fortsatt får se dig som medlem!

OBS! Vi saknar e-postadresser till några av våra medlemmar.
Hjälp till att sprida budskapet inom vår krets och uppdatera dina uppgifter med e-postadress!

Jägarhälsningar

Olle Neckman med styrelse