Öppet styrelsemöte

 

 

Öppet styrelsemöte den 24 november!

Tidningen Kustjägaren skickades i dag! Du bör ha den i din brevlåda om några dagar.
Notera öppet styrelsemöte
Plats: Neptuni Ordens Klubblokaler på Skeppsbron 10, 2 trappor
Tid: 24 november Klockan 17.30
En enkel måltid serveras.

Vid mötet kallar vi också till en första funktionärsträff. Vi fick några anmälningar på Marinens dag och vi ser fram emot att fler vill hjälpa till med att utveckla Sällskapet Kustjägarveteraner och Förbundet Kustjägarna.

Vi behöver funktionärer till:
Administration
Kommunikation
Redaktion
Tradition
Idrott
Utbildning
Evenemang och planering
...och mycket mer.


Funktionärer äter gratis på mötet!

Anmäl dig till:

kansliet@kustjagarna.se

Anmäl dig senast den 17 november.