Jubileumsbok Kustjägarna 60 år

KUSTJÄGARNA - 60 år av utveckling, ubåtsjakt och internationella insatser 

KUSTJÄGARNA - 60 år av utveckling, ubåtsjakt och internationella insatser.

KUSTJÄGARNA - 60 år av utveckling, ubåtsjakt och internationella insatser.

Med anledning av kustjägarnas 60-årsjubileum har Sällskapet Kustjägarveteraner givit ut en jubileumsbok. Boken kommer finnas till försäljning under Kustjägardagen på Korsö och senare under hösten till allmän försäljning i bl.a. KJV:s webbutik.

Kort om boken

1956 började utbildningen av de första kustjägarna. Uppgifterna var offensiva och defensiva amfibieoperationer vid svenska kusten och i närområdet. Under tiden för obligatorisk värn- plikt var det frivilligt att bli kustjägare och förbandet blev omtalat för sin hårda utbildning. Idag är Kustjägarkompaniet en attraktiv arbetsplats för soldater, gruppchefer och officerare. Boken sätter Kustjägarkompaniet i perspektiv och utgår från krigets krav för att ge läsaren kunskap om svensk amfibiekrigföring från 1500-talet till dags datum. Via det kalla kriget, ubåtsjakter och internationella insatser har kustjägarna ånyo Östersjön och de svenska kusterna som viktigaste operationsområdet. 

Boken har både en bred och djup ansats om svensk amfibiekrigföring: vad ur ett militärt perspektiv är unikt för Östersjön och Stockholms skärgård? Vilka var kustjägarnas första hemliga krigsuppgfter? Vad gjorde kustjägarna under 1980-talets ubåtsjakter? Kommer kustjägare att behövas i framtidens försvar? 
Boken är skriven av personer med mycket god kunskap om militärhistoria, säkerhetspolitik och svensk amfibiekrigföring. Sex av skribenterna är officerare med lång erfarenhet från Kustjägarkompaniet och Amfibiebataljonen. Utgående från tidigare hemliga dokument, intervjuer och skribenternas egna yrkeskunskaper ger boken en unik och innehållsrik läsning om ett av Försvarsmaktens mest kända förband – Kustjägarna. 

 

ISBN: 978-91-639-1623-6