384 personer anmälda till Kustjägarnas 60 årsjubileum

Tiden går fort och vi närmar oss med stormsteg både deadline för betalning och helgen för själva firandet, lördag-söndag, 17-18 september.

I nuläget har 100 personer anmält intresse att komma över dagen, medan 284 adresserat att de även vill deltaga i lördagens gemensamma pub och middag, med allt vad det innebär.

Alltså är det inte otroligt att vi på lördagen är 400 Kustjägare som årskullsvis står uppställda i öppen fyrkant framför markan, beredda att lämna av till kompanichefen. Lägg till detta ytterligare personal ur Kustjägarkompaniet, musikkår och särskilt inbjudna gäster, så förstår ni att stämningen kommer att vara på topp.

Att tänka på!

Antalet bäddar på Korsö är begränsat till 350. Av erfarenhet vet vi att många anmäler sig sent så har du inte redan betalt, gör det nu, så garanteras du plats i något av Korsös logement. Datum för inbetalning bestämmer ordning i ”kön”.

Vad gäller antal dagbesökare finns ingen begränsning men för att motivera eventuellt inköp av tilläggstransport, vid sidan av redan beställt fartyg Cinderella II, som tar 450 personer, ber vi även er som har detta alternativ i tanke, att betala så fort som möjligt.

Har du frågor, kontakta Axel Hellström på,
axel.hellstrom@kustjagarna.se

Deadline för betalning är 19 augusti!

Anmäl dig här!

Välkommen!