Antalet inbetalningar räknade - 523 kommer till jubileet

Kustjägare!

Projektledningen för Kustjägarnas 60 årsjubileum har nu räknat av antalet inbetalningar och särskilt inbjudna gäster.

Vi blir 523 personer på lördagen och 341 som stannar till söndag och deltar i lördagskvällens middag och PUB.

Helt fantastiskt!

Viktigt

Cinderella är fylld till absolut sista plats så är du anmäld, men inte har betalt innan 19 augusti, finns ej utrymme för spontan ombordstigning, varken från Strandvägen eller Rindö på lördagen.

Slutgiltigt program och i övrigt viktig information, kommer att förmedlas både per mail och presenteras på hemsidan.

Glöm inte basker!

Har du frågor, kontakta Axel Hellström på,
axel.hellstrom@kustjagarna.se