Parkering Rindö

Som tidigare informerats om arrangeras i anslutning till Kustjägarnas 60 årsjubileum, transport till och från Korsö. Båtresan startar och slutar vid Strandvägen, Kajplats 14 (Stockholm), med stopp vid Grenadjärbryggan, Rindö, i båda riktningar.

För parkering på Rindö hänvisas till vattenhallsparkeringen, dvs. parkeringen där vattenhallen tidigare låg, precis nedanför vattentornet.

Karta Parkering & Grenadjärbryggan - Rindö Hamn (Gamla KA1/Amf1)

Har du frågor, kontakta Axel Hellström på,
axel.hellstrom@kustjagarna.se