Kustjägarna 60 år - Jubileumsprogram

Du är fortfarande varmt välkommen att anmäla dig till Kustjägarnas 60 års jubileum som avhålls lördag och söndag, 17-18 september, 2016, på Korsö. Information om arrangemanget uppdateras löpande.

Program

Lördag 17 september
07:30-09:45   Transport med Cinderella II, till Korsö, från Strandvägen, Kajplats 14 (Stockholm), via Grenadjärbryggan, Rindö, ca 08:00
10:00-13:30   KJ Materielstig
11:00-13:30   Lunch, enklare
12:00-13:00   Föreläsning 1, KJ-Bokprojekt
14:00-15:00   Uppställning årskullsvis, tal, musik
15:30-16:00   KJ Stridsförevisning
16:00-17:00   Mellanmål; baren öppnar
16:15-18:30   Transport dagresenärer, med Cinderella II, från Korsö, till Strandvägen, Kajplats 14 (Stockholm), via Grenadjärbryggan, Rindö, ca 17:45
17:00-18:00   Föreläsning 2, KJ-Bokprojekt
18:30-21:30   Gemensam middag

Söndag 18 september
07:00-09:00   Frukost
09:30-10:30  
Föreläsning 3, KJ-Bokprojekt
11:00-13:15   Transport med Cinderella II, från Korsö, till Strandvägen, Kajplats 14 (Stockholm), via Grenadjärbryggan, Rindö, ca: 12:30

Transport

I år sköter Strömma Kanalbolag våra transporter medelst Cinderella II. Definitivt pris är inte fastställt men räkna med 100-150 SEK var väg. Betalning sker med kort. Notera att transporten till och från Korsö, startar och slutar vid Strandvägen, Kajplats 14 (Stockholm), med stopp vid Grenadjärbryggan, Rindö, i båda riktningar.

För parkering på Rindö hänvisas till vattenhallsparkeringen, dvs. parkeringen där vattenhallen tidigare låg, precis nedanför vattentornet.

Sista betalningsdag

Sista dag för anmälan och betalning är fredag 19 augusti. Endast betald anmälningsavgift garanterar en plats på Cinderella II, liksom tak över huvudet på Korsö, för er som avser stanna till söndag.

För anmälan, klicka här!