Har du förlorat din basker?

Då har du möjlighet att erhålla en ny vid baskerceremoni på Kustjägarnas 60 årsjubileum.

Skicka in baskeransökan till KJV traditionsgrupp. Ange namn, personnummer, medlemsnummer, utbildningsår samt huvudmått. Basker finns i storlekarna 55-57, 58-60, och 61-63.

Vid beviljad ansökan betalar du 300 SEK i förskott på PlusGiro 633 65 05-0.

Ansökan måste vara KJV traditionsgrupp tillhanda senast 25:e augusti.

Gert Moberg
KJV traditionsgrupp
gert.moberg@kustjagarna.se