Kustjägarnas 60 årsjubileum – Sista betalningsdag!

Anmälan till Kustjägarnas 60 årsjubileum är fortfarande öppen.

Sista anmälnings- och betalningsdatum är fredag 19 augusti.

Tänk på att Cinderella II, fartyget som ska transportera oss till Korsö, tar 450 passagerare.

Idag är antalet anmälda 360, antalet betalande något färre. Anmäl dig så snart du kan, så att vi tidigt får en signal om ytterligare transportkapacitet är nödvändig.

Har du frågor, kontakta Axel Hellström på
axel.hellstrom@kustjagarna.se

Välkommen!