Kustjägarnas 60-årsjubileum status och anmälan!

Kustjägare!

I skrivande stund är vi till Kustjägarnas 60-årsjubileum på Korsö, 56 anmälda dagbesökare och 250 övernattare. Kul. Det kommer att bli en fantastisk helg. Planeringen är i full gång. Ett projektteam om 7 personer finns etablerat som veckovis stämmer av progress, problem och vad som behöver göras härnäst. God ordning och bra tempo.

”Tyngre” delar såsom logistik och förplägnad börjar komma på plats, liksom förutsättningar för stridsförevisning och inkvartering. Riskanalys är genomförd. Det som nu händer är att projektet går in i en mer detaljplanerande fas där vi bland annat identifierar arbetsmoment och personalbehov som krävs ”back office” för att själva genomförandet ska flyta på så smidigt som möjligt.

Aktiviteter där vi är i behov av extra personal är:

  • Utspisning mellanmål
  • Disk-/plockpersonal middag
  • Försäljning dryckespaket
  • Försäljning KJ jubileumsöl
  • Bokförsäljning
  • Möblering lektionssal
  • Städning

Är du intresserad av att hjälpa till, kontakta Axel Hellström på axel.hellstrom@kustjagarna.se.

Vad gäller köp av jubileumsöl, men också vad gäller köp av dryck till lördagens middag, erbjuds betalning medelst kortterminaler. Dryckesbiljetter kommer att finnas till försäljning under dagen, vilka vi uppmanar att tidigt handla in, för att minska risken för köer. Kontanter hanteras endast i undantagsfall.

Förutom sedvanliga aktiviteter såsom materielstig, stridsförevisning och årskullsvis uppställning med tal, planeras representation från Förbundet Kustjägarna, Military Work, Kustjägarnas idrottsförening och KJV traditionsgrupp. Särskilt spännande skall bli att lyssna till Fredrik Hesselman som föreläser om framtagandet av den nya KJ-Boken vilken också kommer att finnas till försäljning.

Slutligen vill jag uppmana er att, i direkt anslutning till anmälan, betala anmälningsavgift. Den garanterar er en plats på Cinderella, som från Strandvägen, Kajplats 14 i Stockholm, via Grenadjärbryggan, Rindö, tar er till Korsö, tur och retur. Räkna med 100-150 SEK var väg. I det fall ni avser stanna till söndag, garanterar anmälningsavgiften också plats i något av Korsös logement.

Detaljerat program och anmälningsförfarande hittar ni på www.kjv.se.

På återhörande!

Magnus Andersson
Projektledare KJ-60

 

Klicka här för att få mer information och anmäla dig!