Jägarläsk

Beställa Jubileumsöl

Inför KJ-60 år tog KJV Traditionsgrupp fram tre olika sorter från det anrika men nu pånyttfödda Waxholms Bryggeri. Du kan själv läsa den intressanta historien på bryggeriets hemsida - waxholmsbryggeri.se.

Den mesta av 60-års jubileets KJV-öl såldes på Korsö och det finns endast en liten mängd kvar som av alkohollagtekniska skäl har placerats på Mässen på AMF1 och som då bara kan förtäras där. Det har dock kommit in flera förfrågningar om det inte går att köpa ölen via Systembolaget – och svaret är nej. Men eftersom inget är omöjligt för en kustjägare så har KJV klurat ut en lösning.

OM, men bara OM det finns ett tillräckligt stort intresse så kan bryggaren och KJV tänka sig att brygga en omgång till som i så fall skulle kunna finnas disponibelt till julen 2016 dvs omkring 15 december

Förutsättningarna är att Du måste köpa minst en (1) kartong dvs 24 st 33cl flaskor (12 Lager, 8 IPA och 4 Ale) samt att Du går med på att hämta det på ett (1) Systembolag i Stockholm – vilket meddelas senare.

Då KJV inte har som uppgift att sälja öl så kommer 1kr per flaska att gå till Stiftelsen Jesper Lindbloms Minne.

Är Du intresserad så kan Du föranmäla dig, före den 29:e oktober, om antalet öl-kartonger Du är intresserad av till:
wictor.phalen@kustjagarna.se