Öppet styrelsemöte den 24 november

 

Bäste Kustjägare


Styrelsen har nu startat andra fasen i arbetet med att fortsatt försöka utveckla strukturen i Sällskapet Kustjägarveteraner och Förbundet Kustjägarna.

Vi kallar därför till Öppet styrelsemöte 2016.
Plats: Neptuni Ordens Klubblokaler på Skeppsbron 10, 2 trappor
Tid: 24 november Klockan 17.30
En enkel måltid serveras.

Årets öppna styrelsemöte har en lite enklare karaktär än tidigare år. Vi lovar dock att nästa år återgå till gängse ordning. Skälet är dock enkelt och beror på att föreningarna har en ny styrelse. Vi vill helt enkelt mycket starkt fokusera på utveckling av verksamheterna genom att förstå och lära oss.

Vår första utmaning var att genomföra vårt 60-årsjubileum och också se till att vår tidning verkligen kommer på utsatt tid. Ni har just fått Kustjägarens tredje nummer i år (första numret var sista förra året) och det kommer ytterligare ett nummer i december.

På senaste styrelsemötet den 17 oktober fördelade vi uppgifter för planering och beslut till detta möte. Bland uppgifterna finns:
Administration
Bokföring, medelshantering.
Kansli
medlemshantering (register), direkt kommunikation med medlemmar
Driftstöd
IT – plattform – utveckling
Redaktioner
Web, tidning (etablerad)

Förbundet Kustjägarna
Anders Blomqvist och jag ska vid tillfälle i närtid träffa Försvarsutbildarna för att vitalisera relationen mellan FKJ och FU på styrelsenivån. Syftet är att jag ska få ett grepp kring budgetprocesser och information samt på vilket sätt vi kan bidra till helheten. Boysen behöver också medarbetare för att kunna utveckla annat än passiv information.

Traditionsgruppen fick i uppdrag att ta fram tankar kring KJV 25 år och brödraomsorg att överarbetas och beslutas på detta möte. Dessutom ska Traditionsgruppen titta på möjligheten att axla rollen som klubbmästare.

Vi söker alltså denna gång en fördjupad dialog och synpunkter från våra medlemmar. Kan du inte närvara på det öppna styrelsemötet så skicka gärna synpunkter och förslag till mig – olle.neckman@kustjagarna.se

Vi räknar med att mötet tar ett par tre timmar inklusive en enkel måltid.

Anmäl ditt deltagande till kansliet@kustjagarna.se senast 17 november.

Vi serverar en buffé med dryck – Subventionerat pris är 175 kronor.

Betala gärna till vårt PlusGiro 633 65 05-0 det underlättar men det går även att betala på plats.

 

Känner du dig lockad att hjälpa till kontakta:

Kansli eller administration: magnus.andersson@kustjagarna.se, olle.neckman@kustjagarna.se

Webbredaktionen: henrik.hessbo@kustjagarna.se, olle.neckman@kustjagarna.se, anders.gardfeldt@kustjagarna.se

Annonsförsäljning:  olle.neckman@kustjagarna.se, marten.granberg@kustjagarna.se

FKJ: hans.boysen@kustjagarna.se


Olle Neckman med styrelsen i KJV/FKJ