LARS DANIELSSON NEKROLOG 1943–2014

Lars Danielsson (född 1943) har efter en längre tids sjukdom avlidit. KJV brukar inte uppmärksamma dödsfall på medlemmar, men i Lasses fall gör redaktionen ett undantag. Det var Lasse som startade tidningen KUSTJÄGAREN.

Lasse började sin bana som soldat och befäl, det som idag kallas GSS/K, i början av 60-talet på KA1. Hans första anställning var inte på Kustjägarskolan (KustJS) utan som artillerist på 7:e batteriet. 63/64 var han furir på KustJS och 66/67 överfurir. I mitten på 60-talet fanns det 7 kustjägarkompanier med ett väl inrutat övningssystem – KFÖ – på höstarna. Utbildningen på Kustjägarskolan var också väl inövad med kadetter och soldater vilket innebar många och långa övningar och stort behov av befäl.

Men Lasse hade en artistisk ådra. Han slutade en säker anställning på KA1 och kom i början av 70-talet in på KONSTFACK. Studierna finansierades delvis med frekvent frivillig tjänstgöring på KA1 både på somrarna och på höstarnas KFÖ, Lasse var då det som idag kallas specialistofficer. Efter den treåriga utbildningen fick han anställningar som ART DIRECTOR på stora internationella byråer som Ted Bates och Andersson och Lembke. Där fick han arbeta med varumärken som LEGO och GULF men även med företagen ASEA och Ericsson. Dessa uppdrag tog honom till Danmark, USA och Thailand. Efter anställningar på olika reklambyråer beslutade Lasse sig för att i början på 80-talet öppna eget och köpte rakkrämsfabriken MONA-LISA i Norrland vilken han drev under några år.

Lasse var en person som egentligen aldrig muckade från det militära efter det han slutade sin fasta anställning på KA1 och Kustjägarna. Hans brinnande intresse för det militära och i synnerhet Kustjägarna resulterade i att han redan i slutet av 80-talet började ringa runt till olika kustjägare och förslå att man borde bilda en kamratförening. Han lyckades intressera ett antal som 1992 kunde starta föreningen KUSTJÄGARVETERANERNA - KJV. Det fanns vid denna tidpunkt ingen formulerad idé om att KJV skulle ha en tidning, men Lasse menade att det var en nödvändighet. Då Lasse kunde layout mm men inte skriva, så träffade han Hans Rehnvall som kunde skriva och de tillsammans plockade i hast ihop ett nummer av tidningen KUSTJÄGAREN. Redan från början fick tidningen ett mycket modernt och annorlunda format och tidningen väckte redan från början stor uppmärksamhet. De första åren var redaktionen lite flytande med Lasse och Hans som de fasta punkterna. Det är många som under 90-talet har blivit påminda av en enveten Lasse att skicka in textbidrag till tidningen.

Lasses andra stora bidrag till KJV är att han troligen räddade föreningen KJV i mitten på 90-talet. 

En nybildad förening genomgår alltid en viss utvecklingsfas innan den finner sina former. En förening med närmare 1000 kustjägare saknade därför inte brist på idéer för föreningen. De första årens styrelse hade lite vilda idéer, där det fanns ekonomiska incitament för några styrelsemedlemmar. Föreningen formades mer som ett bolag. Lasse menade att detta var en helt fel utveckling, då han förordade att KJV skulle vara en ideell förening till alla medlemmarnas nytta. Lasse fick inte gehör i den dåvarande styrelsen för denna idé. KJV skulle ha sitt årsmöte på Riksmuseet. Lasse menade att det var upp till medlemmarna att bestämma KJV:s framtida inriktning varför han satte igång med att ringa ett 100-tal personer för vilka han dels förklarade vad som höll på att ske med föreningen dels uppmanade de uppringda personerna att delta på årsmötet och rösta.

Resten är som det heter historia. Den gamla styrelsen åkte ut till 100% och en ny styrelse röstades fram med Hans Rehnvall som ordförande. Denna styrelse genomförde de idéer som Lasse med flera förordade, vilka än idag ligger som en oskriven policy inom KJV.

Tyvärr drabbades Lasse av flera olika tunga sjukdomar som försvårade hans liv de senaste 15 åren. Hans kämparglöd mot sjukdomarna räckte till den 17:e maj.