Behövs ett svenskt veterancenter?

Hur ska ett sådant i så fall se ut? För vilka ska det vara till för? I vilken form ska det drivas och av vem? Vem ska betala?

Idag tjänstgör svenska läkare, poliser, soldater, sjuksystrar och räddningsmän vid konflikter över hela världen, och antalet veteraner stiger. Stödfunktionerna för hemkomna veteraner – liksom kunskaperna kring relaterade diagnoser – varierar kraftigt beroende på vilken organisation som har varit arbetsgivare. Syftet är att samla myndigheter som idag skickar ut anställda på utlandstjänst och berörda organisationer till en debatt. Representant för det norska veterancentret kommer att delta och beskriva hur det fungerar.

Medverkande: Bl a Försvarsminister Karin Enström, Allan Widman, Försvars-utskottet (FP), Peter Hultqvist, Försvarsutskottet (S), Helena Prochazka, Flygmedincincentrum, John Petter Bachke, Veterancenter Norge, representanter från Kriminalvården, Försäkringskassan, Socialdepartmentet m fl

Moderator: Ulf Wickbom

För anmälan och mer information, kontakta: kansliet@fredsbaskrarna.se
Anmälan senast 2014-04-10.


Ladda ner dokument här:

Inbjudan (pdf)

Program (pdf)