EXTRANUMMER av Kustjägaren i April

Ytterligare exemplar av tidningen kommer att tryckas i kommande vecka och distribueras till er som betalde årsavgiften efter 28-feb. Då information om årsavgiften kom ut sent så trycker vi extra nummer, ca 550 medlemmar betalade under mars.