Bilder från en underrättelseoperation i Stockholms skärgård

I dagarna exponerar media mängder av bilder från den pågående underrättelseoperationen i Stockholm. Vad som inte syns på dessa bilder är, av naturliga skäl, de dolda delarna operationen. En del av underrättelseoperationerna som inte är så synlig är den typ av fast spaning som t.ex. kustjägarna typiskt bedriver. För att ge en inblick i hur det kan se ut på en observationsplats i Stockholms skärgård en oktober dag, har jag grävt i arkivet och plockat fram några bilder tagna under en övning i fast spaning i Förbundet Kustjägarnas regi. Även materiel och miljö kanske skiljer sig något från den nu pågående operationen i Stockholms skärgård, så ger de dock en inblick i hur en kustjägare i tjänst kanske har det just nu. Vill du stödja våra soldater i Stockholms skärgård? Se KJVs insamling till soldaterna.

 

//Harald Hynell