GÖRAN HAGBERG RESUMÉ

Det är med stolthet, men också med respekt och tacksamhet, som jag sätter mig vid tangentbordet för att summera perioden 2007-2012. Jag vill göra det, både för mig själv och för er medlemmar, och förklara vad jag ser att vi åstadkommit under min tid som ordförande för Sällskapet Kustjägarveteraner (KJV) och Förbundet kustjägarna (FKJ).

Innan vi kommer in på detta vill jag dock erkänna mitt djupaste förtroende för vår nytillträdde talesman Johan Karlsson. Han kommer med sin arbetskapacitet, sitt omfattande nätverk och sin känsla för strategi, att utgöra just den förmåga som krävs för att lyfta våra föreningar vidare och in i framtiden.

Välkommen Johan och lycka till!

Som nyrekryterad styrelseledamot i KJV och FKJ förstod jag snabbt att föreningarna hade långt större potential än vad som gjordes synlig via hemsida och Tidningen Kustjägaren. Tidigare hade jag i näringslivets korridorer mött en del prominenta herrar med kustjägarbakgrund, men nu började de dyka upp i alla möjliga sammanhang. Sällskapet Kustjägarveteraner var ett unikt nätverk som rätt förklarat skulle kunna bli råmodell för formaliserad veteransverksamhet inom framtidens försvarsmakt. Sådan uppfattad skulle den gynna både medlemmar och kustjägarkompani. Samtidigt såg jag en rörelse med ansträngd ekonomi och fallande medlemsantal. 

Kort efter Kustjägarnas 50-års jubileum tillträdde jag som ordförande för både KJV och FKJ. Året var 2007 och jag gav organisationerna följande direktiv.

Sanera ekonomin

Tvätta rent varumärket

Förbättra relationerna med Kustjägarkompaniet

Syftet var att skapa en robust frivilligkomponent som kunde stötta Kustjägarkompaniet och Amfibiekåren i omställningen från ett värnplikts- till ett yrkesförsvar; under en period blev KJV synonymt med moderator i utvecklingen av Försvarsmaktens framtida bemanningsmodell.

Mycket energi lades på externkommunikation vilken i november 2009 bekräftades i och med ÖB:s och näringslivets närvaro vid KJV:s och Fallskärmsjägarklubbens personalförsörjningskonferens på Karlberg. Kompaniets soldatförmåga marknadsfördes framgångsrikt genom FKJ och Kustjägarnas utbildningsgrupp, KJ-UG.

Under mitt ordförandeskap har föreningarnas medlemsvård, till förmån för extern verksamhet, ibland fått stryka på foten. Detta har känts tråkigt, men varit absolut nödvändigt, då tillgänglig personal ofta varit begränsad. Långsiktiga investeringar har prioriterats och jag är säker på att beslutet varit riktigt.

KJV och FKJ är idag välrenommerade föreningar som behandlas med respekt, både för sitt kunnande, likväl som för den inställning och beslutsamhet som sedan tidigare är synonym med varumärket. Föreningarnas ekonomi är i god ordning, kontakterna med Kustjägarkompaniet väl utvecklade och medlemsantalet högre än någonsin. KJV är en förebild för veteranföreningar i allmänhet; En unik position jämfört med liknande ideella föreningar.

Tack för den här tiden!

 

Göran Hagberg

Avgående ordförande

 

Göran Hagberg

Under Göran Hagbergs mandatperioder initierades ett antal nya element som skapat betydligt mervärde. Här nedan listas några.

Advisory board 

Mentorprogram

Polis- och Sjukvårdsnätverk

Idrottsförening (KJ-IF)

Hjälpverksamhet (Min stora dag)

Medlemstillgång Korsö

Föreningsbåt

KJ-Museum