Tidning på väg...

Under senare tid har redaktionen haft svårigheter att få ut tidningen i tid och så även kommande nummer. När det dock inte långt kvar tills den är i era brevlådor. Just nu är tidningen på korrektur-runda och därefter går den i tryck.

För redaktionen, Harald Hynell