Amphibious operations i Västafrika - föredrag på KJV:s årsmöte

Kn Lindqvist håller föredrag om amfibieoperationer i Afrika på KJV:s årsmöte 2013

Kn Lindkvist har som en av två svenska marinofficerare från Amf 1 tjänstgjort som observatör utanför Västafrika ombord på det franska fartyget FS Mistral. Mistral är ett fartyg av typen LHD (Landing Helicopter Dock) och är ett av 3 i sin klass som konstruerats med mottot ”Batiment de projection et de Commandement” (BPC) vilket betyder ungefär ”Power projection med ledningsförmåga”. Mistral deltager i operation Corymbé, tillsammans med sin eskort, en fregatt, som är helt klart mångfacetterad.

FS Mistral: 200m lång, 32m bred, 60 m hög över vattenlinjen, 7m djupgående, 22000ton depl, tar 8st hkp14 (NH90) + 8st hkp16 i helikopterhangaren dessutom möjlighet till 12 strb90 i dockan i ett ”helsvenskt beväpningsalternativ”, fartygets fasta beväpning utgörs av 4x12,7mm TKsp + 2x 20mm akan + 2 ställ med lv rb (Sinbad)


Operationen pågår under de ca 5 månader som fartyget är borta från sin hemmahamn i södra Frankrike. Uppdraget består av att stödja och utbilda personal från Gabon, Kongo, Benin och Togo´s resp. flottor. Det är en Humanitarian aid del i operationen som går ut på att stödja lokalbefolkningen med reparationer och ”ansiktslyftning” av skolor och barnhem på de olika platser man besöker. Det ingår en Amfibieövning med franska styrkor baserade på olika platser i Västafrika, det är en antipiratdel där man kontinuerligt är beredd att skydda sjöfarten och sist, och kanske viktigast just nu, så innehar man beredskap för att stödja trupperna i Mali om så behövs.

Kn Lindkvist kom hem i tisdags så denna reseskilldring är rykande färsk.

Välkomna till Kustjägarnas årsmöten!