Kustjägarna

Kustjägarna är utrustade och anpassade för att i första hand verka i vad som internationellt kallas ”green water operations”, vilket generellt kan beskrivas som övergången där hav möter land. Typiska sådana miljöer är skärgårdar, deltaområden, floder och större sjösystem. 

Kustjägarna ska kunna lösa sina uppgifter på stora avstånd från egna förband. Det ställer speciella krav och är dimensionerande för både kustjägarnas sammansättning och resurser, till exempel vad gäller funktioner som sjukvård, underhåll och ledning. Kustjägarna ställer därför mycket höga krav på soldaterna, bland annat vad gäller psykisk stabilitet, omdöme och fysisk prestationsförmåga.

Kustjägarna är en del av Amfibiekåren och organiseras i ett kustjägarkompani, men uppträdandet sker normalt inom grupps ram upp till plutons storlek.

Attackdykare och kustjägare

Enheterna i kustjägarkompaniet är attackdykarplutonen, kustjägarplutonen och stabsplutonen med prickskyttegrupp och samverkansgrupp. Till sitt stöd finns ett FRT (lätt traumagrupp), en DSG (driftstödsgrupp), en JTAC (leder insatser med flyg) och en stridsledningsgrupp. 

Attackdykarnas främsta uppgift är att inhämta information genom spaning. Kustjägarplutonen har också informationsinhämtning som en av sina huvuduppgifter men har en högre förmåga till strid än attackdykarplutonen. Av denna anledning ingår förutom jägargrupperna också en understödsgrupp i kustjägarplutonen. För amfibiska operationer används främst kompaniets stridsbåtar och gruppbåtar som transportmedel. 

Vid markoperativa insatser kan kompaniets stridsbåtsbesättningar till exempel komma att förstärka grupperna, varför kraven på denna personal är desamma som på kustjägarna eller attackdykarna. Förutom olika båttyper och fordon som kompaniet disponerar finns på attackdykarplutonen också möjligheten att transportera sig dolt genom dykning. Övriga delar i kompaniet har förmågan att transportera sig genom ytsim.

Kustjägarna kan uppträda i alla typer av miljöer, men förbandet är speciellt anpassat för att uppträda där hav möter land.