Korsö

Korsö är kustjägarnas traditionella ytterförläggning. Här har Förbundet Kustjägarna tillgång till lokaler som bl.a. utnyttjas vid den årliga Kustjägardagen.
Förbundet Kustjägarna har en passbåt för transporter till och från Korsö. Båten ersatte 305:an då hon tjänat ut sin rätt. 

Syftet med båten är att utöka tillgängligheten till Korsö där medlemmar i Förbundet Kustjägarna numera har egen ”förläggning” i ett av H-husen (A-dyks gamla logement). Båten används för transport till Korsö från Sandhamn.

KSSS på Sandhamn utför transporter till/från Korsö efter överenskommelse. Förmånspris för Kustjägare är 250kr enkel resa för ca 5 personer beroende på vilken båt som är tillgänglig. Bokning av transport görs direkt till KSSS på tel 08-571 532 85 eller epost sandhamn@ksss.se

Henrik Hessbo är kontaktperson och ansvarig för besök på Korsö. Alla besök på Korsö skall föranmälas i god tid då besökstillstånd utfärdas av Amf 1.

Dokument för bokningar laddas ner här och returneras ifyllt digitalt och signerat till kansliets epost. >>Besökhandling Korsö<<

E-post: kansliet@kustjagarna.se

 

KJV:s passbåt på Korsö

KJV:s passbåt på Korsö