Kustjägarhjälpen

Sällskapet Kustjägarveteraners hjälpverksamhet

Kamratföreningen Sällskapet Kustjägarveteraner har vid ett flertal tillfällen erhållit frivilliga bidrag från medlemmar. Gåvogivarna önskar att KJV genom sin kompetens och handlingskraft skall använda pengarna till aktiviteter som bl.a. främjar socialt ansvarstagande. Detta, samt försäljningen av Gula Bandet, har lett till att KJV:s hjälpverksamhet har ökat i omfattning och formaliserats. Syftet med hjälpverksamheten är att dela ut frivilliga bidrag och intjänade pengar från försäljning av varor eller tjänster till ideella organisationer. 
Hjälpverksamheten kan även innebära att enskilda  Kustjägare bidrar med en arbetsinsats.
Bidrag delas ut till ideella föreningar, stiftelser eller trossamfund med 90-konto hos Postgirot eller Bankgirot.
Bidrag kan i undantagsfall delas ut till annan organisation efter styrelsebeslut.

Vad kan få bidrag?

Exemplen kan vara många, här kommer några axplock på aktiviteter för barn och ungdomar:

- Paddelturer (kajaker finns att tillgå i föreningen)

- Överlevnadskurser (med betoning på naturupplevelse etc. med övernattning i tält, matlagning på stormkök, lära sig göra upp eld osv),

- Längdskidor på vintern, iskunskap. 

Skolornas resurser vad t ex avser simundervisning är bristfällig varför aktiviteter som simträning kan vara en form av arrangemang.

  • KJV har en unik förmåga att kraftsamla - en resurs som vi vill utnyttja. 
  • Nationell/internationell hjälpinsats, där det behövs hjälp med fysisk och strategisk logistik.
  • Bidra med civila kompetenser 
  • Aktiviteter för barn och ungdomar; t ex paddelturer (kajaker finns att tillgå i föreningen), överlevnadskurser och iskunskap m m. 
  • Kunskap som vi har tillgodogjort oss under vår grundutbildning vill vi återgälda genom att bidra med vårt stöd. 

Nationell/internationell hjälpinsats, där det behövs hjälp med ”armar och ben” logistik. Dvs. den assistans som behövs för att få hjälpinsatser effektiva. Det vi lärt oss under vår grundutbildning vill vi återgälda genom att bidra med vår kunskap och stöd.

Bidrag överlämnat på Fryshuset 2012