Bli medlem

Namn *
Namn
(används enbart för kontroll vid registrering)
För-/Efternamn Gatuadress Postnummer och ort

För att bli medlem i Sällskapet Kustjägarveteraner och/eller Förbundet Kustjägarna krävs att du är utbildad och godkänd Kustjägare.

Du betalar in avgiften på PlusGiro: 633 65 05-0 samtidigt som du skickar in din medlemsansökan, antingen via mail eller formuläret på denna sida.

För att erhålla alla fyra nummer av tidningen Kustjägaren så behöver medlemsavgiften för KJV (320kr)vara inbetalda under perioden Dec-Feb, dock senast 15-Februari. Medlemskap i Förbundet Kustjägarna kostar 50kr utöver KJV och då får du möjlighet att delta i aktiviteter, utbildningar samt att du mottar en prenumeration av Försvarsutbildarnas tidning.

Obligatoriska uppgifter för ansökan och inbetalning:
- För-/ efternamn
- Personnummer (10 siffror)
- Utbildningsår
- Epost
- Telefon
- Adress dit tidning skickas

Kansliets epost:
»  kansliet@kustjagarna.se

Skicka in din medlemsansökan redan idag!