Årets kustjägare 1997 Mathias Cibej

En vecka hos polisens insatsstyrka

1991 bildades det som idag heter Nationella Insats- styrkan (NI). Men redan tidigare hade man reagerat på att samhället inte haft någon direkt beredskap för-, eller haft kunskap att klara ut, gisslandraman och lik- nande situationer.

Årets kustjägare, Mathias Cibej, fick genom KJVs förmedling tillbringa en vecka tillsammans med NI. 

Vad gör man då ett gisslandrama gått så långt att tidsfristen nästan är ute, alla försök till att förhandla loss gisslan har misslyckats och gärningsmännens krav inte går att uppfylla?

Ska man avvakta och sätta sig och be att den tysta diplomatin fungerar och riskera att gisslan avrättas,...eller.....?

1991 bildades det som idag heter Nationella Insatsstyrkan (NI). Men redan tidigare hade man rea- gerat på att samhället inte haft någon direkt bered- skap för-, eller haft kunskap att klara ut, gisslan- draman och liknande situationer.

Idag består NI av ett femtiotal personer som har beredskap för alla tänk- bara situationer som kan uppstå i riket. Det tränas inte bara för det traditio- nella gisslandramat i hus eller flygplan, utan även för situationer som kan uppstå i tåg, tunnelbanor, bilar, bussar och båtar. De har också byggt upp ett koncept för eftersök av farlig person i terräng, där de då samverkar med polisens hundpatruller.

En uppgift som i många andra länder ligger inom det militära är dykningen men i Sverige är inte det möjligt. För NI ́s del har detta inneburit att de måste bygga upp en beredskap även för situationer då de måste ombord på fartyg. För detta ändamålet har de båtar och utrustning för att kunna lösa de problemen.

Rekrytering och antagningskrav


Vad krävs då för att ham- na på NI ? Grundkravet är att man varit polis i minst fem år ( Polishögskolan 3 år + arbetat >2 år ) och med goda meriter. De som uppfyller grundkraven får ansöka och de som anses lämpliga kallas på följande tester:

  • Fysprov ( styrka, kondition, simning, mm )
  • Skjutprov med Sig Sauer
  • Fobitest ( höga höjder, trånga utrymmen, vatten )
  • Psykiska tester ( liknande stridspiloternas)
  • Djupintervju och avslutningsvis
  • 10 fältdygn i följd

Därefter tas de som klarat alla tester och anses lämpliga ut för att påbörja grundutbildning hos NI. Inledningsvis utbildas de nya bara i grunderna men allt eftersom så slussas de in i grupperna.

Topputrustning

Vad gäller utrustningssidan kan man påstå att styrkan har enorma resurser. De fick när de startade upp -91 i princip all den materiel de behövde för att lösa utbildningen och ev uppgifter. Detta innebär att de även i dag har fräsch och fungerande materiel, vilket är ett måste för att kunna lösa de krav som ställs.

Vid sidan om den tjänst som de bedriver på avdel- ningen har alla poliserna en sk sidotjänst, vilket innebär att halva styrkan bedriver utbildning i två veckor medan den andra halvan tjänstgör på sin sidotjänst , ex ordningspolisen, narkotikaspan.

Det var i huvudsak de fyra grupperna som var inne på utbildning som jag fick nöjet att följa under fem mycket intressanta da- gar under december 1997.

DAGBOK

Mån 15/12:

Kl 0845 på förmiddagen kliver jag in på polishuset på Kungsholmen, något spänd och med höga för- väntningar på veckan tillsammans med polisens insatsstyrka.

Förmiddagen börjar med en genomgång av or- ganisationen med dess olika tänkbara sysslor och användnings områden, följt av en rundvandring i lokaler och förevisning av materiel och fordon. Där- efter var det dags att möta grupperna som under efttermiddagen skulle öva skytte med sina huvud- vapen, dvs. Sig Sauer och MP5. Eftersom jag aldrig tidigare hanterat något av vapnen började passet med en kort genomgång av båda systemen. Jag föll direkt och blev omedelbart “förälskad“ i MP 5:ans smidighet och hur lätthanterad den var.

Sig Sauer däremot var svårare för en ovan, som jag, att skjuta bra med.

Innan middag hann vi även med ett instruktörslett fyspass i idrottshallen, följt av en kort men intensiv match i innebandy.

Kvällspasset bedrev vi ute på Polishögskolan i Solna där vi övade taktik för genomsök av fastighe- ter. Ett pass där jag var både observatör, figurant och ingick i grupperna.

Tis 16/12:

Denna dag var först planerad att jag skulle följa den dykande gruppen och genomföra ett vattendyk men p.g.a. sjukdom mm. var gruppen så kraftigt re- ducerad att dyket inte gick att genomföra. I stället följde jag samma grupp som föregående dag.

Vi började tisdagen där vi avslutade måndagen, dvs på Polishögskolan. Dagens övning var offensivt genomsök av fastigheter, något som kan bli ak- tuellt vid exempelvis fri- tagning av gisslan. En övning som jag tyckte var mycket intressant, dels för att det är roligt och dels för att det är otroligt svårt, vilket jag inte var ensam om att tycka. Innan lunch körde vi ett fyspass på ca en timma då jag tillsammans med några spelade innebandy, följt av ett kortare styrketräningspass.

Efter lunch åkte vi åter till skjutbanan för att fort- sätta att drilla med huvudvapnen. Denna gång gick det bättre för min del då jag började lära känna vapnen något. Dock var jag inte med grupperna fullt ut och körde samma övningar som de gjorde, för många moment var tidsskjutningar som jag inte hade en chans att hinna med. Istället kon- centrerade jag mig på att lära känna vapnen ordentligt och slutligen köra några enklare tidsskjut- ningar vilket gick förvånansvärt bra.

Ons 17/12:

Vid åtta-snåret blev jag upplockad utanför K1, där jag sov hela veckan för att slippa pendla ifrån KA1, och vi begav oss till Uppsala för att hela dagen öva i ett sk. skjuthus. Ett hus med skottsäkra ytterväggar och med innerväggar som går att flytta för att på så sätt kunna göra om inredningen och utseendet på fastigheten. Under dagen gick jag tillsammans med Kn Robert Tolf ifrån KA1 som observatör och kunde av säkerhetsskäl inte medverka något i övningarna.

Grupperna körde hela scenariot ifrån inbrytning tills dess hela fastigheten var genomsökt och gisslan fritagen. Figurerna som symboliserade gärnings- män och gisslan var alla uppmärkta med en bal- long och på så sätt gick det snabbt att se vem som var bekämpad eller ej.

Framåt eftermiddagen rörde vi oss tillbaka ner mot Stockholm för att avsluta dagen med en löprunda runt Kungsholmen samt ett pass (fullkontakts) innebandy.

Tor 18/12:

Denna dag spenderade jag tillsammans med prick- skyttarna, och det hade jag dagen innan hört ifrån de andra grupperna genom den “hatkärlek“ som rå- der, att det skulle jag försöka byta bort. Självklart gjorde jag inte så utan jag följde med en av prick- skyttegrupperna när de genomförde en övning i “manhunting“, dvs efter- sök av farlig person i ter- räng. Tillsammans med polisens hundförare ge- nomfördes en jaktövning där tre grupper jagade en figurant som spelade gärningsman och lade ut en slinga som slutade med ett gripande.

På kvällen var det så dags för lite samkväm med “gamla“ kustjägare på enheten, av vilket det fanns ett par stycken.

Fre 19/12:

Sista dagen under besöket var det meningen att jag skulle få en inblick i deras sidotjänst som de bedriver växlat med utbildning. Därför åkte jag med två poliser som patrullerade i radiobil i innerstaden, och eftersom det var dagspasset så var det förhållandevis lugnt. Vi var på ett par inbrott, beslagtog narkotika på Södersjukhuset och jagade knivrånare. Intressant att se även den delen av deras arbete, vilken är nog så viktig. Man får inte glömma att trots att deras arbete i många hän- seenden är mer militärt än polisiärt, så är de ändå poliser.

Kort sagt

Man säga att det var en mycket givande och rolig vecka. Med facit i hand tycker jag att den levde upp till de höga förväntningarna jag hade. Som ni förstår lägger de ner mycket tid på träning för att verkligen behärska alla tänkbara situationer. En målsättning som är mycket svår att leva upp till, men som de har lyckats bra med.

MATHIAS CIBEJ KJ 97 

Insatsstyrkan under samövning med
Försvarsmakten.     Foto: Mathias Cibej

Insatsstyrkan under samövning med Försvarsmakten. 

Foto: Mathias Cibej