Övergripande målsättning för ambassadörsrådet

KJV-AdvB ska utgöra en länk mellan Kustjägarverksamheten och samhället i stort. Särskilt prioriterat är att värna Kustjägarandan som en tillgång för Försvarsmakten, det civila arbetslivet och samhället i övrigt.

Detta ska förverkligas genom:

  • att utgöra ett stöd för Sällskapet Kustjägarveteraner (KJV) och Kustjägarkompaniet i dess arbete, med särskild inriktning på civilt meritvärde.
  • ambassadörskap, vilket innebär ett ansvar för marknadsföring av idén om Kustjägarandan som en tillgång för Försvarsmakten, det civila arbetslivet och samhället i stort.
  • mentorskap, vilket innebär ett tillhandahållande av ett så brett yrkesnätverk som möjligt och individansvar i enlighet med ett särskilt program.
  • annan utåtriktad verksamhet såsom att medverka vid rekrytering, informationsträffar och föreläsningar.

Såväl Försvarsmakten och Försvarsdepartementet som senast personalförsörjningsutredningen har uppmärksammat Ambassadörsrådet och bjudits in att delta på sammankomster. Senaste mötet, den 29 september 2010, deltog bl.a. Statssekreterare Håkan Jevrell, Försvarsmaktens personaldirektör Per-Olof Stålesjö och regeringens utredare, kammarrättspresident Thomas Rolén.

 

Några av kustjägarnas ambassadörer

Anti Avsan, riksdagsledamot (M), rådman

Jan Blomgren, journalist, SvD

Mikael Bragd, f.d. VD, Electrolux Nordic

Gunnar Brock, f.d. koncernchef, Atlas Copco, ordförande, Stora Enso m.fl.

Magnus Brännström, koncernchef, Oriflame

Göran Hagberg, Navigationsgruppen

Johan Hernmarck, ordförande, Friluftsfrämjandet, Svenska Riskkapitalföreningen

Johan Karlsson, C Kustjägarveteranerna

Niclas Kjellström-Matseke, VD, Postkodlotteriet

Kenneth Krantz, regionchef, Svenskt Näringsliv

Hans Lagerhorn, f.d. brandchef, Stockholm

Hans Narfström, senior VP corporate IT, Scania

Wictor Phalén, VD, HRB International

Göran Rosvall, ordförande, Statens haverikommission

Michael Sjölund, överste, Försvarsmakten

Anders Westkämper, f.d. VD, Ipanema Technologies

Ola Åhman, advokat/partner, Roschier

Bengt Andersson, general, Försvarsmakten

Frank Belfrage, diplomat, f.n. kabinettssekreterare, UD

Andreas Ericson, marknadschef, Citygross

Johan Fant, ekonomi och finansdirektör Axel Johnson AB

Robert Krook, f.d. VD, Diageo

Ilmar Reepalu, kommunalråd, Malmö (S)

Percy Österström, ägare, Österströms Rederi

 

 

Gunnar Brock under KJV:s konferens om civilt meritvärde på Karlberg 2009