Adresser till Kajakdepåer maj 2017

Traditionsgruppens kajakdepåer enligt nedan

Kajakdepå Nyköping                              
4st Kajaker / Reservdelar
Peter Ågren Tångstigen 8 Enholmen (Tjuvholmen)
611 63 Nyköping
0155-210320  070-5690320
peter@adventure.se

Kajakdepå Gävle   
1st Kajak
Gunnar Hällgren
Söderstig 4
18135 Axmar
070-6717872
hallgren007@yahoo.se

Kajakdepå Saltsjöbaden
2st Kajaker / Diverse reservdelar
Nicke Andersson
Sälgvägen 1
133 34 SALTSJÖBADEN
070-330 53 71
nicke.andersson@live.se

Kustjägarträff i Göteborg 11 maj

Kustjägarträff


i Göteborg


den 11 maj


kl 18.00-20.30

 

Plats:                   Filmsalen Hippocampus

                            (Radarhöjden)

                            Göteborgs Garnison

 

Utrustning:         Civil klädsel

                            Fotolegitimation

                            Militär legitimation för dem som har

                            Anteckningsmateriel (valfritt)

 

Program:         

Olle Neckman, ordförande KJV                         30 min

Presentation av KJV, Förbundet
   Kustjägarna sam Affärsnätverket
   Kustjägarna

 Lennart Borneklint, övlt på Gbg Garnison       30 min

- Presentation av Försvarsmakten idag
  och vad som är på gång i framtiden
  samt Aurora 17

 Paus med kaffe och ost och skinkfralla              30 min

 Hans Ackeskog, C komp Hemvärnet                30 min

Vad innebär det att teckna
   Hemvärnsavtal, utr idag samt
   exempel på olika befattningar

 Bertil Garpland, ordf Försvarsutbildarna         30 min

- Vad kan Försvarsutbildarna erbjuda dig

För de som så önskar, så är det öppen mäss på
Garnisonsmässen efteråt
.

Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller!

Anmäl dig till kansliet@kustjagarna.se och uppge:

Namn
Adress
Telefonnummer
Mailadress
Personnummer
Medlemsnummer

Vi måste ha dessa uppgifter för inpassering till garnisonsområdet! Anmälan måste vara oss tillhanda före 1 maj för att vi ska kunna hantera inpassering!

Deltagande är kostnadsfritt. Vi serverar kaffe och mackor till självkostnadspris.

Vid frågor, kontakta:

 Stefan Börjesson       0709-64 48 21

 Bertil Garpland          0709-70 33 35

          Hans Ackeskog          0701-81 14 00

Efter årsmötet

Redaktionen för tidningen Kustjägaren träffar Försvarsministern.

Redaktionen för tidningen Kustjägaren träffar Försvarsministern.

Tack för


förtroendet!

 

Vid årsmötet den 18 mars fick sittande styrelse nytt förtroende.
Det tackar vi för!

Styrelsen återkommer med löpande information. Närmast är det nästa nummer av Kustjägaren (Nr 97) som står för dörren. Distribueras i början av juni. Materialdag senast 22 maj.
Utnyttja möjligheten till medlemsannons. Du hittar priser och format i tidningen.

I maj arrangerar Affärsnätverket en träff i Stockholm.

En grupp medlemmar i Göteborg håller på med att arrangera ett möte i maj. Så fort vi har mer konkret information återkommer vi!


Planeringen inför ”Kustjägardagen 2017” har också börjat. Det blir lite förändringar mot tidigare år på så sätt att vi även kommer att besöka Berga under Marinens dag. Tanken är att få en inblick i dagens verksamhet för både oss kustjägarveteraner och för våra anhöriga. Mötet fortsätter sedan på Korsö för kustjägare och kustjägarveteraner. Vi har fått ett bra pris på båttransporter. Mer information kommer i slutet av april men boka preliminärt den 9-10 september.

 

Kapten Robert Engström och Anti Avsan med kustjägarmedaljen

Kapten Robert Engström och Anti Avsan med kustjägarmedaljen

Du betalar ditt medlemskap genom att sätta in avgiften på PlusGiro 633 65 05-0 (se exemplet ovan). Ange ditt medlemsnummer (även du som ännu inte är medlem har tilldelats ett medlemsnummer). Det finns vid din adress på tidningen. Har vi medlemsnumret blir det mycket enklare för oss men det fungerar även utan. Ange också gärna din e-postadress eftersom vi kontinuerligt skickar medlemsinformation via e-post. Du får mycket gärna ge ett litet bidrag till vår verksamhet men det viktiga är att vi fortsatt får se dig som medlem!

Du betalar ditt medlemskap genom att sätta in avgiften på PlusGiro 633 65 05-0
(se exemplet ovan). Ange ditt medlemsnummer (även du som ännu inte är medlem har tilldelats ett medlemsnummer). Det finns vid din adress på tidningen.
Har vi medlemsnumret blir det mycket enklare för oss men det fungerar även utan. Ange också gärna din e-postadress eftersom vi kontinuerligt skickar medlemsinformation via e-post.
Du får mycket gärna ge ett litet bidrag till vår verksamhet men det viktiga är att vi fortsatt får se dig som medlem!

OBS! Vi saknar e-postadresser till några av våra medlemmar.
Hjälp till att sprida budskapet inom vår krets och uppdatera dina uppgifter med e-postadress!

Jägarhälsningar

Olle Neckman med styrelse

Kallelse till Årsmöte och KJV-25 år

 

Kallelse till Årsmöte i Sällskapet Kustjägarveteraner

Förbundet Kustjägarna

och Galamiddag KJV-25 år

Årsmötena hålls i Sjöfartshuset Skeppsbron 10 - den 18 mars klockan 15.30 i Neptunisalen 4 tr.

Årsmötena är öppna för alla som är medlemmar i föreningarna och har erlagt årsavgiften.

>>För anmälan, klicka här<<

 

 Inbjudan till Galamiddag KJV-25 år.

Middagen hålls i Sjöfartshuset Skeppsbron 10 den 18 mars klockan 19.30 i Neptunisalen 4 tr.

Inbjudna är våra medlemmar med fru, sambo eller annan moatjé om så önskas att delta i festligheten till en kostnad av:

395:- per kuvert med alkoholfri dryck och 495:- per kuvert med en välkomstdrink i form av bubbelvin och två glas vin eller en flaska öl till maten.

Restauratören har fullständiga rättigheter och håller även bar för den som vill förstärka måltidsdrycken eller önskar en avec eller annat. Det sker på egen bekostnad och betalas på plats.

Klädsel kavaj!

Anmälan till galamiddag sker till kjv-25@kustjagarna.se senast den 9 mars. Betalning med angivande av deltagare sker till Plus Giro 633 65 05-0.

Vi vill ha betalning senast 13 mars!

Vill du övernatta i Stockholm har vi fått ett specialerbjudande från Drottning Victorias örlogshem på Teatergatan, Blasieholmen (gångavstånd). Ange koden KJV 25 när du bokar
- då är priset för enkelrum 800 kr (ord 1200 kr) och dubbelrum 1200 kr (ord 1400 kr).

Kan utnyttjas från fredag kväll 17/3 och lördag natt 18/3.
 

Glöm inte medlemsavgiften!
Medlemskap för Sällskapet Kustjägarveteraner 2017 är    320:-
Medlemskap för Förbundet Kustjägarna 2017 är                   50:-


Du betalar ditt medlemskap genom att sätta in avgiften på Plus Giro 633 65 05-0
(se exemplet ovanför). Ange ditt medlemsnummer (även du som ännu inte är medlem har tilldelats ett medlemsnummer). Det finns vid din adress på tidningen. Har vi medlemsnumret blir det mycket enklare för oss men det fungerar till nöds även utan. Ange också gärna din e-postadress eftersom vi kontinuerligt skickar medlemsinformation via e-post.


Du får mycket gärna ge ett litet bidrag till vår verksamhet
men det viktiga är att vi fortsatt får se dig som medlem!

>>För anmälan, klicka här<<

Öppet styrelsemöte den 24 november

 

Bäste Kustjägare


Styrelsen har nu startat andra fasen i arbetet med att fortsatt försöka utveckla strukturen i Sällskapet Kustjägarveteraner och Förbundet Kustjägarna.

Vi kallar därför till Öppet styrelsemöte 2016.
Plats: Neptuni Ordens Klubblokaler på Skeppsbron 10, 2 trappor
Tid: 24 november Klockan 17.30
En enkel måltid serveras.

Årets öppna styrelsemöte har en lite enklare karaktär än tidigare år. Vi lovar dock att nästa år återgå till gängse ordning. Skälet är dock enkelt och beror på att föreningarna har en ny styrelse. Vi vill helt enkelt mycket starkt fokusera på utveckling av verksamheterna genom att förstå och lära oss.

Vår första utmaning var att genomföra vårt 60-årsjubileum och också se till att vår tidning verkligen kommer på utsatt tid. Ni har just fått Kustjägarens tredje nummer i år (första numret var sista förra året) och det kommer ytterligare ett nummer i december.

På senaste styrelsemötet den 17 oktober fördelade vi uppgifter för planering och beslut till detta möte. Bland uppgifterna finns:
Administration
Bokföring, medelshantering.
Kansli
medlemshantering (register), direkt kommunikation med medlemmar
Driftstöd
IT – plattform – utveckling
Redaktioner
Web, tidning (etablerad)

Förbundet Kustjägarna
Anders Blomqvist och jag ska vid tillfälle i närtid träffa Försvarsutbildarna för att vitalisera relationen mellan FKJ och FU på styrelsenivån. Syftet är att jag ska få ett grepp kring budgetprocesser och information samt på vilket sätt vi kan bidra till helheten. Boysen behöver också medarbetare för att kunna utveckla annat än passiv information.

Traditionsgruppen fick i uppdrag att ta fram tankar kring KJV 25 år och brödraomsorg att överarbetas och beslutas på detta möte. Dessutom ska Traditionsgruppen titta på möjligheten att axla rollen som klubbmästare.

Vi söker alltså denna gång en fördjupad dialog och synpunkter från våra medlemmar. Kan du inte närvara på det öppna styrelsemötet så skicka gärna synpunkter och förslag till mig – olle.neckman@kustjagarna.se

Vi räknar med att mötet tar ett par tre timmar inklusive en enkel måltid.

Anmäl ditt deltagande till kansliet@kustjagarna.se senast 17 november.

Vi serverar en buffé med dryck – Subventionerat pris är 175 kronor.

Betala gärna till vårt PlusGiro 633 65 05-0 det underlättar men det går även att betala på plats.

 

Känner du dig lockad att hjälpa till kontakta:

Kansli eller administration: magnus.andersson@kustjagarna.se, olle.neckman@kustjagarna.se

Webbredaktionen: henrik.hessbo@kustjagarna.se, olle.neckman@kustjagarna.se, anders.gardfeldt@kustjagarna.se

Annonsförsäljning:  olle.neckman@kustjagarna.se, marten.granberg@kustjagarna.se

FKJ: hans.boysen@kustjagarna.se


Olle Neckman med styrelsen i KJV/FKJ

Jägarläsk

Beställa Jubileumsöl

Inför KJ-60 år tog KJV Traditionsgrupp fram tre olika sorter från det anrika men nu pånyttfödda Waxholms Bryggeri. Du kan själv läsa den intressanta historien på bryggeriets hemsida - waxholmsbryggeri.se.

Den mesta av 60-års jubileets KJV-öl såldes på Korsö och det finns endast en liten mängd kvar som av alkohollagtekniska skäl har placerats på Mässen på AMF1 och som då bara kan förtäras där. Det har dock kommit in flera förfrågningar om det inte går att köpa ölen via Systembolaget – och svaret är nej. Men eftersom inget är omöjligt för en kustjägare så har KJV klurat ut en lösning.

OM, men bara OM det finns ett tillräckligt stort intresse så kan bryggaren och KJV tänka sig att brygga en omgång till som i så fall skulle kunna finnas disponibelt till julen 2016 dvs omkring 15 december

Förutsättningarna är att Du måste köpa minst en (1) kartong dvs 24 st 33cl flaskor (12 Lager, 8 IPA och 4 Ale) samt att Du går med på att hämta det på ett (1) Systembolag i Stockholm – vilket meddelas senare.

Då KJV inte har som uppgift att sälja öl så kommer 1kr per flaska att gå till Stiftelsen Jesper Lindbloms Minne.

Är Du intresserad så kan Du föranmäla dig, före den 29:e oktober, om antalet öl-kartonger Du är intresserad av till:
wictor.phalen@kustjagarna.se

Jubileumsbok Kustjägarna 60 år

KUSTJÄGARNA - 60 år av utveckling, ubåtsjakt och internationella insatser 

KUSTJÄGARNA - 60 år av utveckling, ubåtsjakt och internationella insatser.

KUSTJÄGARNA - 60 år av utveckling, ubåtsjakt och internationella insatser.

Med anledning av kustjägarnas 60-årsjubileum har Sällskapet Kustjägarveteraner givit ut en jubileumsbok. Boken kommer finnas till försäljning under Kustjägardagen på Korsö och senare under hösten till allmän försäljning i bl.a. KJV:s webbutik.

Kort om boken

1956 började utbildningen av de första kustjägarna. Uppgifterna var offensiva och defensiva amfibieoperationer vid svenska kusten och i närområdet. Under tiden för obligatorisk värn- plikt var det frivilligt att bli kustjägare och förbandet blev omtalat för sin hårda utbildning. Idag är Kustjägarkompaniet en attraktiv arbetsplats för soldater, gruppchefer och officerare. Boken sätter Kustjägarkompaniet i perspektiv och utgår från krigets krav för att ge läsaren kunskap om svensk amfibiekrigföring från 1500-talet till dags datum. Via det kalla kriget, ubåtsjakter och internationella insatser har kustjägarna ånyo Östersjön och de svenska kusterna som viktigaste operationsområdet. 

Boken har både en bred och djup ansats om svensk amfibiekrigföring: vad ur ett militärt perspektiv är unikt för Östersjön och Stockholms skärgård? Vilka var kustjägarnas första hemliga krigsuppgfter? Vad gjorde kustjägarna under 1980-talets ubåtsjakter? Kommer kustjägare att behövas i framtidens försvar? 
Boken är skriven av personer med mycket god kunskap om militärhistoria, säkerhetspolitik och svensk amfibiekrigföring. Sex av skribenterna är officerare med lång erfarenhet från Kustjägarkompaniet och Amfibiebataljonen. Utgående från tidigare hemliga dokument, intervjuer och skribenternas egna yrkeskunskaper ger boken en unik och innehållsrik läsning om ett av Försvarsmaktens mest kända förband – Kustjägarna. 

 

ISBN: 978-91-639-1623-6 

Krigsseglardagen 2016

I helgen, söndagen den 4 september, genomförde Krigsseglardagen av Sjömanskyrkan i Göteborg. Evenemanget som genomförs årligen för att hedra de över 2 000 svenskar som omkom under andra världskriget i samband med att värna vårt territorium och trygga våra handelsvägar. Vid Barken Viking Lilla Bommen hölls högtidstalet av Kommendör 1.a graden Nils-Ove Jansson. Nils-Ove Jansson är även författare till den uppmärksammade boken ”Omöjlig Ubåt”. Talet är så pass intressant att jag väljer att återge det i sin helhet nedan, se även Janssons meriter under talet.

Krans vid Krigsseglarnas minne 2016

Krans vid Krigsseglarnas minne 2016

 

- Högtidstalet –

 

Vi har samlats här för att minnas och hedra våra svenska krigsseglare. De gjorde värdefulla och uppoffrande insatser för vårt land under kriget. Över 2000 män och kvinnor omkom när mer än 270 fartyg sänktes. Av fiskeflottan förlorades 31 fartyg och 91 fiskare fick sätta livet till i sitt viktiga arbete för folkförsörjningen. Slutligen förlorade Marinen 106 man i samband med minröjning och sjöfartsskydd.

För nästan exakt på dagen 20 år sedan sattes Krigsseglarmonumentet upp efter att den svenska regeringen sent omsider gett ett officiellt erkännande av krigsseglarna men det skedde först efter påtryckningar från många håll. I andra länder var detta självklart långt tidigare.

Betydelsen av sjöförbindelser har alltid varit stor. Sverige är faktiskt en ö från handelssynpunkt. Under Andra Världskriget var landet avspärrat men befolkningen kunde ändå överleva tack vare en hög självförsörjnings grad i det svenska jordbruket, ett omfattande fiske samt insatserna av våra krigsseglare.

Idag är Sverige helt beroende av våra sjöförbindelser. Störs eller avbryts dessa stoppar vår industri, maten tar slut i affärerna och efter cirka en vecka börjar svenskarna att svälta. Om jag vore Försvarsminister skulle jag inte vara så orolig för Gotlands försvar däremot skulle jag ligga sömnlös om nätterna för att det saknas minröjningsresurser för hamnarna på Västkusten och att det råder allvarliga brister i vår ubåtsjaktförmåga.

Modern hybridkrigföring där främmande makt med dolda medel kan påverka ett land utgör idag det farligaste och mest sannolika hotet vid en konflikt. Att hålla våra hamnar öppna och vår sjöfart gående är därför avgörande.

Det är således viktigt att Sverige vidtar alla åtgärder som går för att dagens sjöfolk, fiskare och marin personal inte ska behöva uppleva samma svårigheter som sina föregångare. Det är också viktigt för vårt lands befolkning och för Sveriges välfärd.

Avslutningsvis vill jag att vi reser oss upp och hedrar våra krigsseglare, varav några är här, och det gör vi med en varm applåd. Därefter kommer det att nedläggas en krans vid krigsseglarmonumentet.

 

Kmd 1.gr Nils-Ove Jansson, 

Den siste Marinkommandochefen på Västkusten

 

 

Nils-Ove Jansson håller tal till krigsseglarnas minne 2016

Nils-Ove Jansson håller tal till krigsseglarnas minne 2016

 

Nils-Ove Jansson innehade väsentliga militära befattningar under de år när ubåtskränkningarna var som intensivast. Han ingick i den marina analysgruppen och var under tre år operativt ansvarig för Kustflottans ubåtsjaktinsatser. Han har analyserat Warzawapaktens marinstridskrafter och varit Chef för Försvarsstabens Underrättelseavdelning. Under åren 1992 - 95 var han Chef för ÖB:s Underrättelse- och Säkerhetskontor och Ställföreträdande Chef för MUST. Nils-Ove Janssons sista befattning var Chef för Västkustens Marinkommando med Öresunds Marindistrikt. Han lämnade försvarsmakten 2001 efter 35 års tjänstgöring.
Kommendör Jansson lämnade underlag till Ubåtsskyddskommissionen 1983 samt Ubåtskommissionerna 1995 och 2000. Nils-Ove Jansson är ledamot i Kungliga Örlogsmannasällskapet och i Kungliga Krigsvetenskapsakademien. 

Mårten Granberg, chefredaktör för Tidningen Kustjägaren

Antalet inbetalningar räknade - 523 kommer till jubileet

Kustjägare!

Projektledningen för Kustjägarnas 60 årsjubileum har nu räknat av antalet inbetalningar och särskilt inbjudna gäster.

Vi blir 523 personer på lördagen och 341 som stannar till söndag och deltar i lördagskvällens middag och PUB.

Helt fantastiskt!

Viktigt

Cinderella är fylld till absolut sista plats så är du anmäld, men inte har betalt innan 19 augusti, finns ej utrymme för spontan ombordstigning, varken från Strandvägen eller Rindö på lördagen.

Slutgiltigt program och i övrigt viktig information, kommer att förmedlas både per mail och presenteras på hemsidan.

Glöm inte basker!

Har du frågor, kontakta Axel Hellström på,
axel.hellstrom@kustjagarna.se

Sista chansen!

Har du fortfarande för avsikt att komma, men ännu inte betalt för ditt önskade jubileumsalternativ, gör det idag!

Klockan 24:00 stänger anmälan!

Antalet anmälda uppgår nu till 488 personer. Fantastiskt kul, det kommer att bli precis så trevligt som alla hoppas på! Vi har nått taket för vad beställt skepp, Cinderella II, mäktar med att lasta, varför vi troligen behöver utöka flottan med ytterligare fartyg.

Har du frågor, kontakta Axel Hellström på
axel.hellstrom@kustjagarna.se