Efter årsmötet

  Redaktionen för tidningen Kustjägaren träffar Försvarsministern.

Redaktionen för tidningen Kustjägaren träffar Försvarsministern.

Tack för


förtroendet!

 

Vid årsmötet den 18 mars fick sittande styrelse nytt förtroende.
Det tackar vi för!

Styrelsen återkommer med löpande information. Närmast är det nästa nummer av Kustjägaren (Nr 97) som står för dörren. Distribueras i början av juni. Materialdag senast 22 maj.
Utnyttja möjligheten till medlemsannons. Du hittar priser och format i tidningen.

I maj arrangerar Affärsnätverket en träff i Stockholm.

En grupp medlemmar i Göteborg håller på med att arrangera ett möte i maj. Så fort vi har mer konkret information återkommer vi!


Planeringen inför ”Kustjägardagen 2017” har också börjat. Det blir lite förändringar mot tidigare år på så sätt att vi även kommer att besöka Berga under Marinens dag. Tanken är att få en inblick i dagens verksamhet för både oss kustjägarveteraner och för våra anhöriga. Mötet fortsätter sedan på Korsö för kustjägare och kustjägarveteraner. Vi har fått ett bra pris på båttransporter. Mer information kommer i slutet av april men boka preliminärt den 9-10 september.

 

  Kapten Robert Engström och Anti Avsan med kustjägarmedaljen

Kapten Robert Engström och Anti Avsan med kustjägarmedaljen

 Du betalar ditt medlemskap genom att sätta in avgiften på PlusGiro 633 65 05-0 (se exemplet ovan). Ange ditt medlemsnummer (även du som ännu inte är medlem har tilldelats ett medlemsnummer). Det finns vid din adress på tidningen. Har vi medlemsnumret blir det mycket enklare för oss men det fungerar även utan. Ange också gärna din e-postadress eftersom vi kontinuerligt skickar medlemsinformation via e-post. Du får mycket gärna ge ett litet bidrag till vår verksamhet men det viktiga är att vi fortsatt får se dig som medlem!

Du betalar ditt medlemskap genom att sätta in avgiften på PlusGiro 633 65 05-0
(se exemplet ovan). Ange ditt medlemsnummer (även du som ännu inte är medlem har tilldelats ett medlemsnummer). Det finns vid din adress på tidningen.
Har vi medlemsnumret blir det mycket enklare för oss men det fungerar även utan. Ange också gärna din e-postadress eftersom vi kontinuerligt skickar medlemsinformation via e-post.
Du får mycket gärna ge ett litet bidrag till vår verksamhet men det viktiga är att vi fortsatt får se dig som medlem!

OBS! Vi saknar e-postadresser till några av våra medlemmar.
Hjälp till att sprida budskapet inom vår krets och uppdatera dina uppgifter med e-postadress!

Jägarhälsningar

Olle Neckman med styrelse

Kallelse till Årsmöte och KJV-25 år

 

Kallelse till Årsmöte i Sällskapet Kustjägarveteraner

Förbundet Kustjägarna

och Galamiddag KJV-25 år

Årsmötena hålls i Sjöfartshuset Skeppsbron 10 - den 18 mars klockan 15.30 i Neptunisalen 4 tr.

Årsmötena är öppna för alla som är medlemmar i föreningarna och har erlagt årsavgiften.

>>För anmälan, klicka här<<

 

 Inbjudan till Galamiddag KJV-25 år.

Middagen hålls i Sjöfartshuset Skeppsbron 10 den 18 mars klockan 19.30 i Neptunisalen 4 tr.

Inbjudna är våra medlemmar med fru, sambo eller annan moatjé om så önskas att delta i festligheten till en kostnad av:

395:- per kuvert med alkoholfri dryck och 495:- per kuvert med en välkomstdrink i form av bubbelvin och två glas vin eller en flaska öl till maten.

Restauratören har fullständiga rättigheter och håller även bar för den som vill förstärka måltidsdrycken eller önskar en avec eller annat. Det sker på egen bekostnad och betalas på plats.

Klädsel kavaj!

Anmälan till galamiddag sker till kjv-25@kustjagarna.se senast den 9 mars. Betalning med angivande av deltagare sker till Plus Giro 633 65 05-0.

Vi vill ha betalning senast 13 mars!

Vill du övernatta i Stockholm har vi fått ett specialerbjudande från Drottning Victorias örlogshem på Teatergatan, Blasieholmen (gångavstånd). Ange koden KJV 25 när du bokar
- då är priset för enkelrum 800 kr (ord 1200 kr) och dubbelrum 1200 kr (ord 1400 kr).

Kan utnyttjas från fredag kväll 17/3 och lördag natt 18/3.
 

Glöm inte medlemsavgiften!
Medlemskap för Sällskapet Kustjägarveteraner 2017 är    320:-
Medlemskap för Förbundet Kustjägarna 2017 är                   50:-


Du betalar ditt medlemskap genom att sätta in avgiften på Plus Giro 633 65 05-0
(se exemplet ovanför). Ange ditt medlemsnummer (även du som ännu inte är medlem har tilldelats ett medlemsnummer). Det finns vid din adress på tidningen. Har vi medlemsnumret blir det mycket enklare för oss men det fungerar till nöds även utan. Ange också gärna din e-postadress eftersom vi kontinuerligt skickar medlemsinformation via e-post.


Du får mycket gärna ge ett litet bidrag till vår verksamhet
men det viktiga är att vi fortsatt får se dig som medlem!

>>För anmälan, klicka här<<

Öppet styrelsemöte den 24 november

 

Bäste Kustjägare


Styrelsen har nu startat andra fasen i arbetet med att fortsatt försöka utveckla strukturen i Sällskapet Kustjägarveteraner och Förbundet Kustjägarna.

Vi kallar därför till Öppet styrelsemöte 2016.
Plats: Neptuni Ordens Klubblokaler på Skeppsbron 10, 2 trappor
Tid: 24 november Klockan 17.30
En enkel måltid serveras.

Årets öppna styrelsemöte har en lite enklare karaktär än tidigare år. Vi lovar dock att nästa år återgå till gängse ordning. Skälet är dock enkelt och beror på att föreningarna har en ny styrelse. Vi vill helt enkelt mycket starkt fokusera på utveckling av verksamheterna genom att förstå och lära oss.

Vår första utmaning var att genomföra vårt 60-årsjubileum och också se till att vår tidning verkligen kommer på utsatt tid. Ni har just fått Kustjägarens tredje nummer i år (första numret var sista förra året) och det kommer ytterligare ett nummer i december.

På senaste styrelsemötet den 17 oktober fördelade vi uppgifter för planering och beslut till detta möte. Bland uppgifterna finns:
Administration
Bokföring, medelshantering.
Kansli
medlemshantering (register), direkt kommunikation med medlemmar
Driftstöd
IT – plattform – utveckling
Redaktioner
Web, tidning (etablerad)

Förbundet Kustjägarna
Anders Blomqvist och jag ska vid tillfälle i närtid träffa Försvarsutbildarna för att vitalisera relationen mellan FKJ och FU på styrelsenivån. Syftet är att jag ska få ett grepp kring budgetprocesser och information samt på vilket sätt vi kan bidra till helheten. Boysen behöver också medarbetare för att kunna utveckla annat än passiv information.

Traditionsgruppen fick i uppdrag att ta fram tankar kring KJV 25 år och brödraomsorg att överarbetas och beslutas på detta möte. Dessutom ska Traditionsgruppen titta på möjligheten att axla rollen som klubbmästare.

Vi söker alltså denna gång en fördjupad dialog och synpunkter från våra medlemmar. Kan du inte närvara på det öppna styrelsemötet så skicka gärna synpunkter och förslag till mig – olle.neckman@kustjagarna.se

Vi räknar med att mötet tar ett par tre timmar inklusive en enkel måltid.

Anmäl ditt deltagande till kansliet@kustjagarna.se senast 17 november.

Vi serverar en buffé med dryck – Subventionerat pris är 175 kronor.

Betala gärna till vårt PlusGiro 633 65 05-0 det underlättar men det går även att betala på plats.

 

Känner du dig lockad att hjälpa till kontakta:

Kansli eller administration: magnus.andersson@kustjagarna.se, olle.neckman@kustjagarna.se

Webbredaktionen: henrik.hessbo@kustjagarna.se, olle.neckman@kustjagarna.se, anders.gardfeldt@kustjagarna.se

Annonsförsäljning:  olle.neckman@kustjagarna.se, marten.granberg@kustjagarna.se

FKJ: hans.boysen@kustjagarna.se


Olle Neckman med styrelsen i KJV/FKJ

Jägarläsk

Beställa Jubileumsöl

Inför KJ-60 år tog KJV Traditionsgrupp fram tre olika sorter från det anrika men nu pånyttfödda Waxholms Bryggeri. Du kan själv läsa den intressanta historien på bryggeriets hemsida - waxholmsbryggeri.se.

Den mesta av 60-års jubileets KJV-öl såldes på Korsö och det finns endast en liten mängd kvar som av alkohollagtekniska skäl har placerats på Mässen på AMF1 och som då bara kan förtäras där. Det har dock kommit in flera förfrågningar om det inte går att köpa ölen via Systembolaget – och svaret är nej. Men eftersom inget är omöjligt för en kustjägare så har KJV klurat ut en lösning.

OM, men bara OM det finns ett tillräckligt stort intresse så kan bryggaren och KJV tänka sig att brygga en omgång till som i så fall skulle kunna finnas disponibelt till julen 2016 dvs omkring 15 december

Förutsättningarna är att Du måste köpa minst en (1) kartong dvs 24 st 33cl flaskor (12 Lager, 8 IPA och 4 Ale) samt att Du går med på att hämta det på ett (1) Systembolag i Stockholm – vilket meddelas senare.

Då KJV inte har som uppgift att sälja öl så kommer 1kr per flaska att gå till Stiftelsen Jesper Lindbloms Minne.

Är Du intresserad så kan Du föranmäla dig, före den 29:e oktober, om antalet öl-kartonger Du är intresserad av till:
wictor.phalen@kustjagarna.se

Jubileumsbok Kustjägarna 60 år

KUSTJÄGARNA - 60 år av utveckling, ubåtsjakt och internationella insatser 

 KUSTJÄGARNA - 60 år av utveckling, ubåtsjakt och internationella insatser.

KUSTJÄGARNA - 60 år av utveckling, ubåtsjakt och internationella insatser.

Med anledning av kustjägarnas 60-årsjubileum har Sällskapet Kustjägarveteraner givit ut en jubileumsbok. Boken kommer finnas till försäljning under Kustjägardagen på Korsö och senare under hösten till allmän försäljning i bl.a. KJV:s webbutik.

Kort om boken

1956 började utbildningen av de första kustjägarna. Uppgifterna var offensiva och defensiva amfibieoperationer vid svenska kusten och i närområdet. Under tiden för obligatorisk värn- plikt var det frivilligt att bli kustjägare och förbandet blev omtalat för sin hårda utbildning. Idag är Kustjägarkompaniet en attraktiv arbetsplats för soldater, gruppchefer och officerare. Boken sätter Kustjägarkompaniet i perspektiv och utgår från krigets krav för att ge läsaren kunskap om svensk amfibiekrigföring från 1500-talet till dags datum. Via det kalla kriget, ubåtsjakter och internationella insatser har kustjägarna ånyo Östersjön och de svenska kusterna som viktigaste operationsområdet. 

Boken har både en bred och djup ansats om svensk amfibiekrigföring: vad ur ett militärt perspektiv är unikt för Östersjön och Stockholms skärgård? Vilka var kustjägarnas första hemliga krigsuppgfter? Vad gjorde kustjägarna under 1980-talets ubåtsjakter? Kommer kustjägare att behövas i framtidens försvar? 
Boken är skriven av personer med mycket god kunskap om militärhistoria, säkerhetspolitik och svensk amfibiekrigföring. Sex av skribenterna är officerare med lång erfarenhet från Kustjägarkompaniet och Amfibiebataljonen. Utgående från tidigare hemliga dokument, intervjuer och skribenternas egna yrkeskunskaper ger boken en unik och innehållsrik läsning om ett av Försvarsmaktens mest kända förband – Kustjägarna. 

 

ISBN: 978-91-639-1623-6 

Krigsseglardagen 2016

I helgen, söndagen den 4 september, genomförde Krigsseglardagen av Sjömanskyrkan i Göteborg. Evenemanget som genomförs årligen för att hedra de över 2 000 svenskar som omkom under andra världskriget i samband med att värna vårt territorium och trygga våra handelsvägar. Vid Barken Viking Lilla Bommen hölls högtidstalet av Kommendör 1.a graden Nils-Ove Jansson. Nils-Ove Jansson är även författare till den uppmärksammade boken ”Omöjlig Ubåt”. Talet är så pass intressant att jag väljer att återge det i sin helhet nedan, se även Janssons meriter under talet.

 Krans vid Krigsseglarnas minne 2016

Krans vid Krigsseglarnas minne 2016

 

- Högtidstalet –

 

Vi har samlats här för att minnas och hedra våra svenska krigsseglare. De gjorde värdefulla och uppoffrande insatser för vårt land under kriget. Över 2000 män och kvinnor omkom när mer än 270 fartyg sänktes. Av fiskeflottan förlorades 31 fartyg och 91 fiskare fick sätta livet till i sitt viktiga arbete för folkförsörjningen. Slutligen förlorade Marinen 106 man i samband med minröjning och sjöfartsskydd.

För nästan exakt på dagen 20 år sedan sattes Krigsseglarmonumentet upp efter att den svenska regeringen sent omsider gett ett officiellt erkännande av krigsseglarna men det skedde först efter påtryckningar från många håll. I andra länder var detta självklart långt tidigare.

Betydelsen av sjöförbindelser har alltid varit stor. Sverige är faktiskt en ö från handelssynpunkt. Under Andra Världskriget var landet avspärrat men befolkningen kunde ändå överleva tack vare en hög självförsörjnings grad i det svenska jordbruket, ett omfattande fiske samt insatserna av våra krigsseglare.

Idag är Sverige helt beroende av våra sjöförbindelser. Störs eller avbryts dessa stoppar vår industri, maten tar slut i affärerna och efter cirka en vecka börjar svenskarna att svälta. Om jag vore Försvarsminister skulle jag inte vara så orolig för Gotlands försvar däremot skulle jag ligga sömnlös om nätterna för att det saknas minröjningsresurser för hamnarna på Västkusten och att det råder allvarliga brister i vår ubåtsjaktförmåga.

Modern hybridkrigföring där främmande makt med dolda medel kan påverka ett land utgör idag det farligaste och mest sannolika hotet vid en konflikt. Att hålla våra hamnar öppna och vår sjöfart gående är därför avgörande.

Det är således viktigt att Sverige vidtar alla åtgärder som går för att dagens sjöfolk, fiskare och marin personal inte ska behöva uppleva samma svårigheter som sina föregångare. Det är också viktigt för vårt lands befolkning och för Sveriges välfärd.

Avslutningsvis vill jag att vi reser oss upp och hedrar våra krigsseglare, varav några är här, och det gör vi med en varm applåd. Därefter kommer det att nedläggas en krans vid krigsseglarmonumentet.

 

Kmd 1.gr Nils-Ove Jansson, 

Den siste Marinkommandochefen på Västkusten

 

 

 Nils-Ove Jansson håller tal till krigsseglarnas minne 2016

Nils-Ove Jansson håller tal till krigsseglarnas minne 2016

 

Nils-Ove Jansson innehade väsentliga militära befattningar under de år när ubåtskränkningarna var som intensivast. Han ingick i den marina analysgruppen och var under tre år operativt ansvarig för Kustflottans ubåtsjaktinsatser. Han har analyserat Warzawapaktens marinstridskrafter och varit Chef för Försvarsstabens Underrättelseavdelning. Under åren 1992 - 95 var han Chef för ÖB:s Underrättelse- och Säkerhetskontor och Ställföreträdande Chef för MUST. Nils-Ove Janssons sista befattning var Chef för Västkustens Marinkommando med Öresunds Marindistrikt. Han lämnade försvarsmakten 2001 efter 35 års tjänstgöring.
Kommendör Jansson lämnade underlag till Ubåtsskyddskommissionen 1983 samt Ubåtskommissionerna 1995 och 2000. Nils-Ove Jansson är ledamot i Kungliga Örlogsmannasällskapet och i Kungliga Krigsvetenskapsakademien. 

Mårten Granberg, chefredaktör för Tidningen Kustjägaren

Antalet inbetalningar räknade - 523 kommer till jubileet

Kustjägare!

Projektledningen för Kustjägarnas 60 årsjubileum har nu räknat av antalet inbetalningar och särskilt inbjudna gäster.

Vi blir 523 personer på lördagen och 341 som stannar till söndag och deltar i lördagskvällens middag och PUB.

Helt fantastiskt!

Viktigt

Cinderella är fylld till absolut sista plats så är du anmäld, men inte har betalt innan 19 augusti, finns ej utrymme för spontan ombordstigning, varken från Strandvägen eller Rindö på lördagen.

Slutgiltigt program och i övrigt viktig information, kommer att förmedlas både per mail och presenteras på hemsidan.

Glöm inte basker!

Har du frågor, kontakta Axel Hellström på,
axel.hellstrom@kustjagarna.se

Sista chansen!

Har du fortfarande för avsikt att komma, men ännu inte betalt för ditt önskade jubileumsalternativ, gör det idag!

Klockan 24:00 stänger anmälan!

Antalet anmälda uppgår nu till 488 personer. Fantastiskt kul, det kommer att bli precis så trevligt som alla hoppas på! Vi har nått taket för vad beställt skepp, Cinderella II, mäktar med att lasta, varför vi troligen behöver utöka flottan med ytterligare fartyg.

Har du frågor, kontakta Axel Hellström på
axel.hellstrom@kustjagarna.se

Parkering Rindö

Som tidigare informerats om arrangeras i anslutning till Kustjägarnas 60 årsjubileum, transport till och från Korsö. Båtresan startar och slutar vid Strandvägen, Kajplats 14 (Stockholm), med stopp vid Grenadjärbryggan, Rindö, i båda riktningar.

För parkering på Rindö hänvisas till vattenhallsparkeringen, dvs. parkeringen där vattenhallen tidigare låg, precis nedanför vattentornet.

Karta Parkering & Grenadjärbryggan - Rindö Hamn (Gamla KA1/Amf1)

Har du frågor, kontakta Axel Hellström på,
axel.hellstrom@kustjagarna.se

384 personer anmälda till Kustjägarnas 60 årsjubileum

Tiden går fort och vi närmar oss med stormsteg både deadline för betalning och helgen för själva firandet, lördag-söndag, 17-18 september.

I nuläget har 100 personer anmält intresse att komma över dagen, medan 284 adresserat att de även vill deltaga i lördagens gemensamma pub och middag, med allt vad det innebär.

Alltså är det inte otroligt att vi på lördagen är 400 Kustjägare som årskullsvis står uppställda i öppen fyrkant framför markan, beredda att lämna av till kompanichefen. Lägg till detta ytterligare personal ur Kustjägarkompaniet, musikkår och särskilt inbjudna gäster, så förstår ni att stämningen kommer att vara på topp.

Att tänka på!

Antalet bäddar på Korsö är begränsat till 350. Av erfarenhet vet vi att många anmäler sig sent så har du inte redan betalt, gör det nu, så garanteras du plats i något av Korsös logement. Datum för inbetalning bestämmer ordning i ”kön”.

Vad gäller antal dagbesökare finns ingen begränsning men för att motivera eventuellt inköp av tilläggstransport, vid sidan av redan beställt fartyg Cinderella II, som tar 450 personer, ber vi även er som har detta alternativ i tanke, att betala så fort som möjligt.

Har du frågor, kontakta Axel Hellström på,
axel.hellstrom@kustjagarna.se

Deadline för betalning är 19 augusti!

Anmäl dig här!

Välkommen!

Kustjägarna 60 år - Jubileumsprogram

Du är fortfarande varmt välkommen att anmäla dig till Kustjägarnas 60 års jubileum som avhålls lördag och söndag, 17-18 september, 2016, på Korsö. Information om arrangemanget uppdateras löpande.

Program

Lördag 17 september
07:30-09:45   Transport med Cinderella II, till Korsö, från Strandvägen, Kajplats 14 (Stockholm), via Grenadjärbryggan, Rindö, ca 08:00
10:00-13:30   KJ Materielstig
11:00-13:30   Lunch, enklare
12:00-13:00   Föreläsning 1, KJ-Bokprojekt
14:00-15:00   Uppställning årskullsvis, tal, musik
15:30-16:00   KJ Stridsförevisning
16:00-17:00   Mellanmål; baren öppnar
16:15-18:30   Transport dagresenärer, med Cinderella II, från Korsö, till Strandvägen, Kajplats 14 (Stockholm), via Grenadjärbryggan, Rindö, ca 17:45
17:00-18:00   Föreläsning 2, KJ-Bokprojekt
18:30-21:30   Gemensam middag

Söndag 18 september
07:00-09:00   Frukost
09:30-10:30  
Föreläsning 3, KJ-Bokprojekt
11:00-13:15   Transport med Cinderella II, från Korsö, till Strandvägen, Kajplats 14 (Stockholm), via Grenadjärbryggan, Rindö, ca: 12:30

Transport

I år sköter Strömma Kanalbolag våra transporter medelst Cinderella II. Definitivt pris är inte fastställt men räkna med 100-150 SEK var väg. Betalning sker med kort. Notera att transporten till och från Korsö, startar och slutar vid Strandvägen, Kajplats 14 (Stockholm), med stopp vid Grenadjärbryggan, Rindö, i båda riktningar.

För parkering på Rindö hänvisas till vattenhallsparkeringen, dvs. parkeringen där vattenhallen tidigare låg, precis nedanför vattentornet.

Sista betalningsdag

Sista dag för anmälan och betalning är fredag 19 augusti. Endast betald anmälningsavgift garanterar en plats på Cinderella II, liksom tak över huvudet på Korsö, för er som avser stanna till söndag.

För anmälan, klicka här!

Du har väl inte missat KJ-60 jubileumspaket!

I samband med firandet av Kustjägarnas 60 års firande har ett speciellt jubileumspaket tagits fram. Det består av KJ-60 boken, textilpåse, keps, t-shirt, penna och ytterligare överraskningar.

Vi närmar oss nu deadline för betalning och vill därför förvissa oss om att du inte missar chansen att ta del av denna möjlighet; ett unikt tillfälle då flera av de ingående detaljerna produceras i begränsat antal och har särskild KJ-60 design.

Du beställer i anslutning till anmälan. Har du redan anmält dig, inte beställt paketet, men nu vill komplettera. Inga problem! Kontakta Niclas Tjäder på, niclas.tjader@kustjagarna.se så hjälper han er.

Sista betalningsdag är fredag 19 augusti!

Har du förlorat din basker?

Då har du möjlighet att erhålla en ny vid baskerceremoni på Kustjägarnas 60 årsjubileum.

Skicka in baskeransökan till KJV traditionsgrupp. Ange namn, personnummer, medlemsnummer, utbildningsår samt huvudmått. Basker finns i storlekarna 55-57, 58-60, och 61-63.

Vid beviljad ansökan betalar du 300 SEK i förskott på PlusGiro 633 65 05-0.

Ansökan måste vara KJV traditionsgrupp tillhanda senast 25:e augusti.

Gert Moberg
KJV traditionsgrupp
gert.moberg@kustjagarna.se

Kustjägarnas 60 årsjubileum – Sista betalningsdag!

Anmälan till Kustjägarnas 60 årsjubileum är fortfarande öppen.

Sista anmälnings- och betalningsdatum är fredag 19 augusti.

Tänk på att Cinderella II, fartyget som ska transportera oss till Korsö, tar 450 passagerare.

Idag är antalet anmälda 360, antalet betalande något färre. Anmäl dig så snart du kan, så att vi tidigt får en signal om ytterligare transportkapacitet är nödvändig.

Har du frågor, kontakta Axel Hellström på
axel.hellstrom@kustjagarna.se

Välkommen!

Kustjägarnas 60-årsjubileum status och anmälan!

Kustjägare!

I skrivande stund är vi till Kustjägarnas 60-årsjubileum på Korsö, 56 anmälda dagbesökare och 250 övernattare. Kul. Det kommer att bli en fantastisk helg. Planeringen är i full gång. Ett projektteam om 7 personer finns etablerat som veckovis stämmer av progress, problem och vad som behöver göras härnäst. God ordning och bra tempo.

”Tyngre” delar såsom logistik och förplägnad börjar komma på plats, liksom förutsättningar för stridsförevisning och inkvartering. Riskanalys är genomförd. Det som nu händer är att projektet går in i en mer detaljplanerande fas där vi bland annat identifierar arbetsmoment och personalbehov som krävs ”back office” för att själva genomförandet ska flyta på så smidigt som möjligt.

Aktiviteter där vi är i behov av extra personal är:

  • Utspisning mellanmål
  • Disk-/plockpersonal middag
  • Försäljning dryckespaket
  • Försäljning KJ jubileumsöl
  • Bokförsäljning
  • Möblering lektionssal
  • Städning

Är du intresserad av att hjälpa till, kontakta Axel Hellström på axel.hellstrom@kustjagarna.se.

Vad gäller köp av jubileumsöl, men också vad gäller köp av dryck till lördagens middag, erbjuds betalning medelst kortterminaler. Dryckesbiljetter kommer att finnas till försäljning under dagen, vilka vi uppmanar att tidigt handla in, för att minska risken för köer. Kontanter hanteras endast i undantagsfall.

Förutom sedvanliga aktiviteter såsom materielstig, stridsförevisning och årskullsvis uppställning med tal, planeras representation från Förbundet Kustjägarna, Military Work, Kustjägarnas idrottsförening och KJV traditionsgrupp. Särskilt spännande skall bli att lyssna till Fredrik Hesselman som föreläser om framtagandet av den nya KJ-Boken vilken också kommer att finnas till försäljning.

Slutligen vill jag uppmana er att, i direkt anslutning till anmälan, betala anmälningsavgift. Den garanterar er en plats på Cinderella, som från Strandvägen, Kajplats 14 i Stockholm, via Grenadjärbryggan, Rindö, tar er till Korsö, tur och retur. Räkna med 100-150 SEK var väg. I det fall ni avser stanna till söndag, garanterar anmälningsavgiften också plats i något av Korsös logement.

Detaljerat program och anmälningsförfarande hittar ni på www.kjv.se.

På återhörande!

Magnus Andersson
Projektledare KJ-60

 

Klicka här för att få mer information och anmäla dig!